Viden om måltider

Partnerskabet samler, udvikler og deler et vidensgrundlag og et fælles
sprog omkring sundere måltider.

Måltidspartnerskabet har iværksat forskellige undersøgelser af, hvad danskerne spiser til de enkelte måltider – samt hvor og hvornår. Formålet har været at få en mere præcis viden om, hvordan måltiderne er sammensat, der vil gøre det muligt at vurdere udviklingen og specificere problemerne i danskernes måltidsvaner.

Partnerskabets initiativer bygger på eksisterende evidensbaserede viden og retningslinjer, herunder de nationale kostråd, og på erfaringer fra gennemførte projekter. Partnerskabets medlemmer bidrager aktivt med egen specifik viden til det fælles vidensgrundlag af eksisterende baggrundsdata om danskernes måltidsvaner og viden om strukturelle tiltag og konkrete projekter omkring måltidsløsninger. Vidensgrundlaget skal bidrage til at skabe et fælles evidensbaseret fundament for partnerskabet og dets aktører. Formålet er at kunne prioritere målgrupper og arenaer for partnerskabets arbejde, samt være med til at identificere, hvilke konkrete aktiviteter partnerskabet skal iværksætte.

Måltidspartnerskabet arbejder også for at inddrage eksisterende viden om måltidskulturer  samt viden om holdninger og adfærd omkring måltider. Ligesom partnerskabet kan arbejde for, at kommende forskningsprogrammer har øget fokus på måltidskultur og adfærd.

 

 

Food Matters
Viden om måltider

Food Matters

Måltidspartnerskabets arbejde med at gøre det nemt at spise sundere, må bygge på viden om de sociale og kulturelle forestillinger, der ligger til grund for hvordan vi handler og orienterer os.

Læs mere
Sociale forskelle i kostvaner
Viden om måltider

Sociale forskelle i kostvaner

Analyser viser, at grupper med kort uddannelse i mindre udstrækning spiser efter de officielle kostanbefalinger og har højere risiko for overvægt.

Læs mere
Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner
Viden om måltider

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner

Hvor sundt spiser danskerne, og hvor sundt tror vi selv vi spiser? Disse spørgsmål besvares i undersøgelsen, og der søges en forklaring på forskelle i opfattelse af egne vaner og hvad vi faktisk spiser.

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet