Publikationer

Publikationer udgivet for og af Måltidspartnerskabet vil løbende blive lagt her på siden efter offentliggørelse.

Idekatalog – inspiration til støtteværktøjer til rådgivning og vejledning af borgere med diabetes

Idekataloget præsenterer et overblik over apps, madopskrifter, film og andre eksisterende støtteværktøjer, der kan bidrage til den sundhedsprofessionelles rådgivning og vejledning af borgere med type 1- og type 2-diabetes. Idekataloget tager udgangspunkt i de, for 2019, gældende kostanbefalinger til
borgere med type 1- og type 2-diabetes. Idekataloget er udarbejdet i regi af Rådet for sund mad i et samarbejde mellem Diabetesforeningen, Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning og Kost og Ernæringsforbundet.

Download publikation

Grønne anprisninger

Vejledningen “Grønne anprisninger” viser, hvordan ernærings- og sundhedsanprisninger kan bruges til at fremme forbrugernes interesse for grøntsager.

Download publikation

Rådets handlingsplan

Rådets handlingsplan for 2019-21 beskriver, hvordan vi samarbejder om at nå målene for vores strategiske indsatsområder og vores tre programmer Danskernes madvaner, Generation Sund og Måltider som velfærd.

Download handlingsplanen

Sunde fødevarer til mennesker med diabetes – Resultater fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse

Gennem en kvantitativ undersøgelse blandt mennesker med diabetes og en kvalitativ undersøgelse blandt sundhedsprofessionelle, undersøges det, hvilke eksisterende mærkningsordninger, støtteværktøjer og redskaber, der er kendskab til, hvilke der anvendes i praksis, og hvilke ønsker der er til nye støtteværktøjer og redskaber.

Download publikation

Madklub på Kollegiet – evaluering og anbefalinger til fortsat konceptudvikling

En netop offentliggjort rapport fra Aalborg Universitet giver indblik i, hvordan man kan arbejde med madfællesskaber blandt unge på kollegier. Erfaringer er fra Måltidspartnerskabets projekt Madklub på kollegiet. Her var unge fra 13 køkkener fordelt på fire kollegier igennem et forløb, der skulle stimulere madlavningslyst, råvarekendskab, tilberedningskompetencer og fællesspisning.

Download publikation

Opsamling fra årsmødet

Den 3. maj 2019 afholdte Rådet for sund mad sit første årsmøde. Udover at få præsenteret Rådets nye identitet og strategi, kom deltagerne med input til, hvad vi fremover skal samarbejde om i Rådet for sund mad. Her finder du en opsamling fra dagen.

Download publikation

Indkøbsguide ’Vælg sundere mad- og drikkevarer’

Indkøbsguiden er udviklet af Sundhedsstyrelsen og Diabetesforeningen til mennesker med diabetes og skal gøre det nemmere at vælge sundere mad- og drikkevarer i indkøbssituationer. Guiden kan også anvendes af sundhedsprofessionelle i rådgivnings- og vejledningssammenhæng. Indkøbsguiden er udviklet i projekt ’Sunde fødevarer til mennesker med diabetes’.

Download publikation

Godhavn Kostnotat

I dette notat fokuseres der på de særlige kosthensyn i forhold til diagnoser, medicin, allergier og overvægt/undervægt. Notatet kan med fordel læses sammen med Måltidskodeks for Godhavn 2018. Formålet med notatet er at give viden til ledelse og medarbejdere på Godhavn. Notatet kan i forlængelse anvendes på lignende offentlige og private institutioner. Det vil ydermere være relevant for myndighedspersoner, at benytte notatet som en faglig standard for særlige kosthensyn for deres målgrupper.

Download publikation

Indstik til Måltidskodeks for Godhavn

Læs Godhavns forstander Søren Skjødts tanker bag at sætte ekstra fokus på den rolle, mad og måltider spiller i behandling og hverdag.

Download publikation

Måltidskodeks for Godhavn

Godhavns måltidskodeks beskriver, hvordan mad og måltider tænkes ind i hverdagen og behandlingsarbejdet på Godhavn. Måltidskodekset er udviklet i samarbejde med Måltidspartnerskabet, Kost- & Ernæringsforbundet og Meyers Madhus. Håbet er, at Godhavns måltidskodeks kan inspirere andre dag- og døgninstitutioner til at sætte fokus på mad og måltiders betydning for anbragte børns udvikling og trivsel.

Download publikation

Appetit på måltidet-dialogværktøj 1) Vejledning

Måltidspartnerskabet og Odense Kommune har udviklet et dialogværktøj, der kan bruges i rehabiliteringsforløb for hjemmeboende ældre borgere, der oplever problemer eller vanskeligheder med mad og måltider. Her finder du dialogværktøjets hæfte 1 Vejledning.

Download 1) Vejledning til dialogværktøj

Appetit på måltidet-dialogværktøj 2) Vurderings- og målsætningsskema

Måltidspartnerskabet og Odense Kommune har udviklet et dialogværktøj, der kan bruges i rehabiliteringsforløb for hjemmeboende ældre borgere, der oplever problemer eller vanskeligheder med mad og måltider. Her finder du dialogværktøjets hæfte 2) Vurderings- og målsætningsskema.

Download 2) Funktionsevnevurdering og målsætninger

Appetit på måltidet-dialogværktøj 3) Indsats- og inspirationskatalog

Måltidspartnerskabet og Odense Kommune har udviklet et dialogværktøj, der kan bruges i rehabiliteringsforløb for hjemmeboende ældre borgere, der oplever problemer eller vanskeligheder med mad og måltider. Her finder du dialogværktøjets 3) Indsats- og inspirationskatalog.

Download 3) Indsats- og inspirationskatalog

Madleg 2. udg.

Inspirationskataloget Madleg til daginstitutioner er nu opdateret, så det spiller sammen med de pædagogiske mål i den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Download publikation

Vedtægter for det nationale forum for mad, måltider og sundhed

Vedtægterne for det nationale forum for mad, måltider og sundhed blev vedtaget på det stiftende møde den 31. oktober 2018.

Download publikation

Årsplan 2018-19

Handlingsplan 2018-19 består af en række igangsatte og besluttede projekter samt en håndfuld nye projekter. Disse projekter er et tyngdepunkt i vores samarbejde. I 2018 vil partnerskabet endvidere fortsætte sit arbejde med vidensdeling indenfor mad- og måltidsområdet, bl.a. i form af en række Morgenmadsmøder, gå-hjem- og ERFA-arrangementer for medlemmer og samarbejdspartnere om planlagte og aktuelle emner på måltidsområdet.

Download publikation

Markedsanalyse om grøntsager 2017

I denne rapport tegner vi signalementer af 37 grøntsager – hvad er deres styrker og svagheder, muligheder og trusler?

Download publikation

Grøntsagsprofiler

Profil af grøntsager og deres styrker og svagheder.

Download publikation

Måltidspartnerskabets vedtægter | revideret juni 2017

Måltidspartnerskabets vedtægter revideret juni 2017

Download publikation

Måltidspartnerskabets årsberetning for 2016-17

Måltidspartnerskabets årsberetning fra 2016-17

Download publikation

Måltidspartnerskabets handlingsplan 2016-19

I denne handlingsplan fortæller vi om, hvordan vi samarbejder om at gøre det nemt at spise sundere måltider, om samarbejdet for at højne kompetenceniveauet for den næste generation og for øget lighed i sundhed på måltidsområdet.

Download publikation

Madleg – Inspiration til dagsinstitutioner

Med inspirationskataloget Madleg ønsker Måltidspartnerskabet at inspirere landets daginstitutioner til at sætte fokus på mad- og måltidskulturen.

Download publikation

Nudging i kantiner på erhvervsskoler

Formålet med projektet var at skabe grundlag for en sund adfærdsændring blandt elever. Resultaterne viser, at flere elever valgte at købe sunde snacks i de perioder hvor programmet kørte.

Download publikation

Nudging til mere grønt i Rema1000

Undersøgelse af konkrete nudginginterventioners isolerede effekt på forbrugsvalg med henblik på at give dagligvarebutikkerne mulighed for at implementere de dokumenterede, mest effektive, interventioner.

Download publikation

Konferencemateriale: Nordiske mænds sundhed

Materiale fra konference om mænds sundhed i juni 2015.

Download publikation

Evalueringsrapport: Sundere Erhvervsskoler

I regi af Måltidspartnerskabet har nærværende projekt i 2014 haft som mål at øge tilgængeligheden af sundere mad i kantiner på erhvervsskoler i Danmark. Det er gjort ved at nøglehulscertificere kantiner på erhvervsskoler.

Download publikation

Maddag 2015

Materiale til Maddag 2015, der satte fokus på det velsmagende og sunde måltid i daginstitutioner og opfordrede til at tilberede en frokost, så børn i daginstitutioner fik serveret et identisk fælles måltid.

Download publikation

Spis Forbi

Præsentation af forslag til hvordan food truck kan bruges til at beskæftige hjemløse og samtidig skabe måltidsfællesskaber. Forlag fra Tværkulturel Innovation 2015.

Download publikation

Evalueringsrapport: Et kærligt grønt skub

Projektets sigte var at undersøge, om det var muligt at nudge forbrugere til sundere forbrugsvaner ved at købe mere frugt og grønt. En af nudging-indsatsen fik salget af frugt og grønt til at stige med 22%.

Download publikation

Børn og unges måltidsvaner 2005-2008

Denne rapport beskriver danske børn og unges kostvaner i forhold til dagens måltider. Rapporten er baseret på data fra Den nationale undersøgelse af danskernes kostvaner og fysiske aktivitet indsamlet i 2005-2008.

Download publikation

Årsberetning 2013-14 fra Måltidspartnerskabet

Måltidspartnerskabets årsberetning fra 2013-14

Download publikation

Årsberetning 2012-13

Måltidspartnerskabets årsberetning fra 2012-13

Download publikation

Rapport vedr. anvendelse af Nøglehulsmærket på visse ikke-færdigpakkede fødevarer

Rapport om anvendelse af Nøglehulsmærket på visse ikkefærdigpakkede fødevarer. Formålet med projektet var at afdække hvilken type af præfabrikerede ikke-færdigpakkede fødevarer, der kan omfattes af en evt. kommende udvidelse af bekendtgørelsen om anvendelsen af Nøglehulsmærket.

Download publikation

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner

Rapporten beskriver resultaterne fra en todelt undersøgelse af danskernes faktiske kost og deres oplevelse af, hvor sundt de spiser

Download publikation

Sociale forskelle – Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Denne rapport beskriver resultater fra Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet. Fokus i rapporten er sociale forskelle i børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt samt sociale forskelle i voksnes kostvaner for perioden 2005-2008

Download publikation

Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation

Statusrapport for projektet ”Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation” udført i regi af Måltidspartnerskabet. Projektets formål var at frembringe ny viden om, hvordan sundhedsanprisninger på udvalgte fødevarer kan bidrage til, at flere danskere får nemt ved, og lyst til, at spise sundere.

Download publikation

Handlingsplan for Måltidspartnerskabet fra 2012-15

I handlingsplanen 2012-15 var Måltidspartnerskabets første. Her fortæller vi om vores vision, om at gøre det nemt at spise sundere, og arbejdet for øget lighed i sundhed på ernæringsområdet.

Download publikation

Nudging – et overblik på fødevareområdet

En gennemgang af videnskabelige studier samt igangværende og nyligt afsluttede nudging-initiativer i forhold til fødevarekøb og spisevaner.

Download publikation

Bliv partner

Læs om hvordan du bliver partner og hvad vi samarbejder om i partnerskabet.

Download publikation

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet