Projekt

Sundere indkøbsmuligheder

Der har i adskillige år været arbejdet med, hvordan forbrugeren kan påvirkes og hjælpes til at træffe et sundere valg i indkøbssituationen. Måltidspartnerskabets projekt “Sundere indkøbsmuligheder i dagligvarehandlen” skal kortlægge muligheder og barrierer for, hvordan detailhandlen kommer videre i deres arbejde med god kundeservice og initiativer for sundere måltider.

Afsluttet projekt

Detailhandelen har  i adskillige år arbejdet med, hvordan butiksindretning og butikspersonalet kan hjælpe forbrugeren til at træffe sundere valg i indkøbssituationen. Da hovedparten af danskernes måltider tilberedes i hjemmet, er det for Måltidspartnerskabet et naturligt indsatsområde at se på, hvordan detailhandlen kan komme videre i deres arbejde med initiativer, der kan fremme forbrugernes valg af sundere måltider. Projektet vil tage afsæt i best practice og arbejde videre med de redskaber og den viden, der allerede idag indgår i butikkernes indsats.

Koncept
Initiativet skal kortlægge de redskaber og den viden, der allerede findes i dag, og som kan være medvirkende til at detailhandlen og butikspersonalet kan hjælpe forbrugerne i deres indkøbsmuligheder af sundere mad og måltider. Derudover skal det undersøges, hvilken viden og hvilke redskaber, der mangler for, at detailhandlen kan komme videre i deres arbejde med det sundere valg. Projektet skal kortlægge, hvilke barrierer, muligheder og behov der findes i detailhandlen i deres arbejde med sundere måltider.

Resultatet af projektet formidles direkte til relevante aktører i detailhandlen.

Læs  dansk resume af rapporten Food and Health Education for Supermarket Employees

Læs rapport om unges valg og vaner i dagligvarehandlen

Fakta

Tidsplan

September, 2013 - september, 2014

Partnere

De Samvirkende Købmænd (DSK) (Projektejer)

COOP (tidligere FDB)

Fødevarestyrelsen

Financiering

Projektet er delfinansieret af Måltidspartnerskabet med 50 tDKK

Kontakt

Anne-Marie Jensen Kerstens,
De Samvirkende Købmænd,
amjk@dsk.dk,  telefon 39 62 16 16

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet