Projekt

Sundere erhvervsskoler

Projektet har med stor succes bragt fokus på sundhed ind på erhvervsskolerne, bl.a. ved at nøglehulscertificere skolernes kantiner. Nu følges succesen op med projektet Sundere erhvervsskoler, hvor fokus ligger på kurser til køkkenpersonale og vejledningsforløb for skolernes elever.

Afsluttet projekt

Projektet Sundere erhvervsskoler sætter fokus på individuel- og gruppevejledning af erhvervsskolernes elever samt vedligeholdelse og videreudvikling af den eksisterende opskriftdatabase, der er lavet til de nøglehulscertificerede kantiner på erhvervsskolerne.

Formålet er at forbedre elevernes sundhed samt at påvirke dem til at ændre vaner, mod en sundere livsstil. Personer med kort uddannelse spiser mindre sundt og er mindre fysisk aktive, sammenlignet med personer med lang uddannelse. Faktorer der, ifølge Sundhedsstyrelsen, bidrager til øget sygefravær og lavere gennemførselsprocent.

Projektet har to forskellige målgrupper, da det både omhandler aktiviteter målrettet køkkenpersonalet i de nøglehulscertificerede kantiner på erhvervsskolerne og aktiviteter målrettet særligt udsatte elever på skolerne.

Projektet er opdelt i 5 forskellige arbejdspakker. En af pakkerne omhandler et kursusforløb for køkkenpersonalet på erhvervsskolernes kantiner. Fokus vil være på flere og bedre opskrifter samt portionsberegner. Opskrifterne vil tage udgangspunkt i sæson, andre smagsgivere end salt og at ’smugle’ flere grøntsager ind i retterne. Kursusforløbet skal sikre personalet et kompetenceløft, så de bliver styrket i brugen af nøglehulsberegneren og i brugen af de nye opskrifter.

En anden arbejdspakke omhandler individuel- og gruppevejledning af erhvervsskole elever. Eleverne melder sig frivilligt til vejledningsforløbene, der indebærer et indledende sundhedstjek, hvorefter kvalificerede PB’ere i ernæring og sundhed eller kliniske diætister vurderer, om der er behov for videre individuelt vejledningsforløb. Forløbet vil have et sundhedsfremmende formål samt søge at øge elevens handlekompetence i retning af, at træffe sundere valg.

Med disse arbejdspakker vil projektet bidrage til Måltidspartnerskabets målsætning om, at gøre det nemmere at spise sundere.

Fakta

Tidsplan

Januar, 2015 - december, 2015

Partnere

Kost & Ernæringsforbundet (projektejer)
Hjerteforeningen
Fødevarestyrelsen
Landbrug og Fødevarer

Financiering

Samlet budget 607.500 DKK

Kontakt

Lene Toft Johansen, Kost & Ernæringsforbundet (projektleder)
ljo@kost.dk,
telefon 31 63 66 00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet