Projekt

Mad- og måltider i daginstitutioner

Målet er via en professionalisering af personalet i daginstitutionerne at fremme børns madmod og madglæde for derved at bidrage positivt til udviklingen af børnenes mad og måltidsvaner.

Afsluttet projekt

”Mad- og måltider i daginstitutioner” er et samarbejdsprojekt med en række centrale aktører fra daginstitutionsarenaen.

Projektet har til formål at videreudvikle strukturer, der fremmer børns mad- og måltidsvaner i positiv retning. Målet er via en professionalisering af personalet i daginstitutionerne at fremme børns madmod og madglæde for derved at bidrage positivt til udviklingen af børnenes mad- og måltidsvaner. Dette skal ske ved at skabe rammer, der støtter børn i at udvikle kompetencer, som de bringer i spil, når det kommer til mad og måltider. Sunde valg handler, som vi ved, ikke kun om rationelle beslutninger. Madvalg handler også om farver/udseende, genkendelighed, velsmag mm. Derfor er madmod, madglæde og handlekompetence tre centrale begreber, som indsatsen tager afsæt i.

Koncept

Indledningsvist etableres et videnskabeligt vidensgrundlag kombineret med et vidensgrundlag baseret på ”best practice”. Med afsæt i vidensgrundlagene udvikles et koncept for kompetenceudvikling af pædagogisk personale med fokus på madglæde, madmod og handlekompetence. Konceptet afprøves i et udvalgt antal institutioner fordelt på en række kommuner. Efterfølgende tilpasses konceptet mhp. at udbrede konceptet til institutioner nationalt

Fakta

Tidsplan

Oktober, 2012 - marts, 2016

Partnere

UCL Lillebælt (Projektejer)
Fødevarestyrelsen
FOA
Kost & Ernæringsforbundet,
Landbrug & Fødevarer

Financiering

Samlet budget 1,2 mio. DKK

I samarbejde med

Københavns kommune v/BUF
Madkulturen

 

Kontakt

Ellen Habekost, UCL Lillebælt, elrh@ucl.dk, telefon 20 10 91 13

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet