Projekt

Måltidsfællesskaber

Hvorfor spiser vi sammen? Hvordan organiseres måltider i en social situation? Hvilke egenskaber har et måltid som social praksis? Hvordan kan måltider skabe fællesskaber? Og hvad betyder måltidsfællesskaber for menneskers madpraksis og madvaner?

Afsluttet projekt

Disse spørgsmål danner udgangspunktet for dette forårs projektsamarbejde mellem Måltidspartnerskabet og Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Formålet med samarbejdet er at undersøge og komme med forslag til, hvordan måltider kan danne nye fællesskaber og former for netværker.

Kurset Tværkulturel Innovation
I samarbejde med Måltidspartnerskabet udbyder Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier nu for tredje gang kursusforløbet Tværkulturel Innovation for de studerende på kandidatuddannelsen i Tværkulturelle Studier på Københavns Universitet.

Studerendes viden bliver til nye idéer
Formålet med kursusforløbet er, at integrere de studerendes tværkulturelle teoretiske viden med de udfordringer og problematikker vi i dag ser på mad- og måltidsområdet og herigennem få konkrete idéer og løsningsforslag til indsatser, der kan gøre det nemt at spise sundere og samtidg mindske ulighed i sundhed

Projektopgave om måltids fællesskaber
Måltidspartnerskabet ønsker at skabe initiativer og projekter, der gør det nemt at spise sundere måltider i løbet af hele dagen. Til at dække dagens forskellige måltider arbejder Måltidspartnerskabet med indsatser på tre forskellige arenaer: Når vi er på arbejde, spiser ude eller køber ind i detailhandelen til måltiderne hjemme.

Hvad der foregår af forskellige sociale måltidspraksisser på de tre arenaer, er indgangsvinklen for dette projekt. Intentionen er at undersøge, hvad fælles måltidsoplevelser betyder i forhold til at gøre det nemt at have sundere måltidsvaner.

De studerende skal udvikle en eller flere løsninger på, hvordan der kan skabes nye måltidsfællesskaber, som fremmer interessen for og tilgængeligheden af sundere måltider.

Det forventes, at de studerendes løsninger og forslag til måltids fællesskaber har følgende karakteristika:
– baseret på tværkulturelle analyser
– funderet i en defineret målgruppes behov
– forankret hos min. 2 organisationer i Måltidspartnerskabet
– overvejelser over værditilførsel, implementering og effekt
– forholde sig til partnerskabets fokus på “lighed i sundhed”

Fakta

Tidsplan

Januar, 2015 - juni, 2015

Partnere

Måltidspartnerskabet

I samarbejde med

Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kontakt

Jesper Lee Jyderup, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
jyderup@gmail.com
telefon 26 15 56 65

Claus Egeris Nielsen, Måltidspartnerskabet
claus@maaltidspartnerskabet.dk
telefon 28 77 41 00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet