Projekt

Sociale forskelle i børn og voksnes kostvaner

Tidligere analyser af danske data viser, at grupper med kort uddannelse i mindre udstrækning spiser efter de officielle kostanbefalinger, og har højere risiko for overvægt. Dette initiativ undersøger, hvorvidt der stadig eksisterer denne ulighed i kostvaner.

Afsluttet projekt

Sociale forskelle i overvægt blandt børn

Resultaterne af den nye undersøgelse “Sociale forskelle i børn og voksnes kostvaner” viser, at der fortsat eksisterer betydelige sociale forskelle i overvægt blandt drenge, med en markant højere forekomst blandt drenge af forældre med kort uddannelse. Denne sociale ulighed er stigende fra 2000-2008. Mindre sunde kostvaner findes også for denne gruppe, men her ses ingen stigning i social ulighed over tid. For piger er de sociale forskelle mindre udprægede. Generelt viser undersøgelsen, at næsten alle socialgrupper befinder sig et stykke fra anbefalingerne om en sund kost.

Voksnes kostvaner

For voksnes vedkommende findes betydelige sociale forskelle på kostvaner, med sundere kostvaner ved stigende uddannelsesniveau. Dette gælder især for mænd; og de mest konsistente forskelle ses for indtaget af frugt, grønt og fedt. Omvendt ses et højere indtag af chokolade og alkohol hos de højest uddannede. Generelt ses sundere kostvaner hos kvinder end hos mænd.

Måltider skal i fokus

Når de sociale forskelle ses for indtaget af frugt, grønt og fedt samtidig med, at der for de søde sager, som fx slik, kager og is samt sodavand og chips ikke ses betydelige sociale forskelle, tyder resultaterne på, at et af elementerne i kampen mod social ulighed skal være at sætte ind på at fremme sundere måltider til de lavere sociale klasser samt mænd.

At mindske den sociale ulighed i sundhed

Måltidspartnerskabet arbejder netop for at gøre det nemt at spise sundere måltider, og sætter fokus på lighed i sundhed på ernæringsområdet. Rapporten om “Sociale forskelle i børn og voksnes kostvaner” giver Måltidspartnerskabet viden om børn og voksnes livsstil og vaner i forskellige befolkningsgrupper, og viser, hvordan den sociale ulighed i sundhed på ernæringsområdet har udviklet sig over tid. Rapporten indgår i Måltidspartnerskabets vidensgrundlag og i prioritering og igangsættelse af initiativer.

Læs rapporten

Hent rapporten “Sociale forskelle – Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner”

Fakta

Tidsplan

Februar, 2012 - april, 2013

Partnere

Fødevarestyrelsen

Financiering

Fødevarestyrelsen

I samarbejde med

DTU Fødevareinstituttet

Kontakt

Sara Månsson, Fødevarestyrelsen,saram@fvst.dk , telefon 72 27 69 00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet