Projekt

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner

Hvor sundt spiser danskerne, og hvor sundt tror vi selv vi spiser? Disse spørgsmål besvares i undersøgelsen, og der søges en forklaring på forskelle i opfattele af egne vaner og hvad vi faktisk spiser.

Afsluttet projekt

God sammenhæng mellem faktiske og oplevede kostvaner

Blandt danskerne er der en klar tendens til, at jo sundere man selv vurderer sine kostvaner, desto sundere er ens kostvaner også. Desuden efterleves de officielle kostråd i højere grad af dem, der også i høj grad mener at have sunde kostvaner sammenlignet med dem, der mener, at de har mindre sunde kostvaner. Andelen, der ikke efterlever anbefalingerne er dog stor, selv blandt dem, der i høj grad mener at have sunde kostvaner.

Kvinders kost sundere end mænds

Kvinders kost er sundere end mænds, men forskellen på, hvordan sunde mænd og kvinder oplever deres kostvaner, er ikke så markant. Og oplevelsen af at have sunde kostvaner hænger tilsyneladende i høj grad sammen med indtaget af fødevarer, der har været eksponeret i kampagner, fx frugt og grønt og fisk.

Danner grundlag for projekter

Måltidspartnerskabets vision om at gøre det lettere for alle danskere at have lyst til at spise sundt, kræver mere viden omkring danskernes måltidssammensætning, og hvilke tanker og opfattelser der ligger bag. Måltidspartnerskabet får med denne undersøgelse et vidensgrundlag til, at kunne identificere nye muligheder og projekter samt til at idéudvikle strukturelle tiltag til fremme af den enkeltes handlekompetence til at træffe et sundere valg.

Analyserne bygger på data fra ”Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet 2005-08” samt på personlige interviews.

Læs rapporten

Hent rapporten “Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner

Fakta

Tidsplan

Januar, 2011 - april, 2013

Partnere

Landbrug & Fødevarer (Projektejer)

Fødevarestyrelsen

Financiering

Landbrug og Fødevarer

Fødevarestyrelsen

I samarbejde med

DTU Fødevareinstituttet

Kontakt

Winnie Pauli, Landbrug & Fødevarer, wp@lf.dk , telefon 33 39 40 00

Trine Enevold Grønlund, Fødevarestyrelsen, trgn@fvst.dk ,
telefon 72 27 69 00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet