Projekt

Supplement til De officielle kostråd til borgere 65+

Fødevarestyrelsen har udgivet supplerende kostråd til borgere 65+, som skal være med til at sikre, at vi bevarer et godt helbred så længe som muligt. I dette projekt udvikles klar og målrettet kommunikation så kostrådene, når ud til målgruppen.

Supplerende kostråd

2016 opdaterede Fødevarestyrelsen de officielle kostråd med supplerende kostråd for borgere 65+. I regi af Måltidspartnerskabet arbejder en række partnere sammen om at udvikle klar og målrettet kommunikation om de supplerende kostråd målrettet borgere 65+. Det er ambitionen, at den eksisterende viden om de supplerende kostråd formuleres, så de er relevante og letforståelige. Derudover skal materialet udkomme på de rette platforme, så budskabet når ud til de relevante borgere (65+), deres pårørende, fagprofessionelle i og uden for kommunerne og andre relevante aktører i kommunerne, samt den del af frivilligsektoren, der har kontakt med målgruppen.

Formålet med projektet er at sikre, at de kostråd, som Fødevarestyrelsen har udarbejdet til borgere 65+, når bredt ud til målgruppen. For mange i denne aldersgruppe sker der er et fald i aktivitetsniveauet med alderen, og dermed også i energibehovet og for nogen i appetitten. Ved at spise sundt og varieret i kombination med en fysisk aktiv hverdag har gruppen en større mulighed for at bevare muskelstyrke og stærke knogler.

Fakta

Tidsplan

Februar, 2018 - december, 2018

Partnere

Fødevarestyrelsen (projektejer)

Landbrug og Fødevarer

Kost & Ernæringsforbundet

Hjerteforeningen

FOA

Komiteen for Sundhedsoplysning

I samarbejde med

Ældresagen

LIVSKRAFT – Center for gode ældreliv, Københavns Universitet

Kontakt

Lene Breum Larsen, Fødevarestyrelsen

lbl@fvst.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet