Projekt

Nudging til mere grønt i Rema1000

En række partnere i Måltidspartnerskabet viste i 2015, at nudging kan fremme salget af frugt og grønt med over 20 procent i dagligvarehandlen. Nu gentages forsøget i stor skale hos Rema1000

Afsluttet projekt

Måltidspartnerskabet har en ambition om at gøre det nemt for danskerne at spise sundere. Dette mål kan bl.a. nås ved, at vi får danskerne til at købe (og spise) mere frugt og grønt. Flere analyser viser, at frugt og grønt afdelingen har stor betydning for valg af indkøbssted. Mange mennesker har imidlertid udfordringer med at omsætte gode råd og anbefalinger til konkret hverdagsadfærd. Hvis vi ændrer konteksten for de valg forbrugerne træffer, kan der imidlertid godt rykkes ved vanerne. Det kaldes nudging og Rema1000 medvirker i eksperimentet ved at lade konkrete butikker være med i eksperimenterne samt dele resultaterne (omsætningstal som benyttes i form af indeks) på bl.a. hakket oksekød og grøntafdelingen.

Projektet vil teste effekten af den såkaldte “splash-mærke interventionen”. Denne intervention går ud på at placere grøntsager (Easy Tasty kålsalat) sammen med hakket oksekød (Smagfuldt hakket oksekød 8-12 %) samtidig med at der er et klistermærke på kødet, hvor kunden opfordres til at købe grøntsager. Interventionen gemmeføres i Rema1000 og omfatter hakket oksekød og convenience snitgrønt. I første omgang drejer det sig om i alt 36 butikker (samt 12 butikker, der er udvalgt til kontrol). Formålet er at finde frem til hvordan man kan nudge forbrugere til at købe mere frugt og grønt når de køber dagligvarer.

Nudging kan påvirke forbrugers daglige indkøb på en positive og sund måde. Hovedmålgruppen er forbrugerne, hvis adfærd skal påvirkes i en sundere og grønnere retning. Samtidig vil projektet kunne give supermarkedskæder og andre butikker redskaber, som vil kunne anvendes til at øge deres salg af frugt og grønt. Projektet vil videreudvikle og validere splash-mærke interventionen, som er én af de mest effektive interventioner, der blev fundet i første del af projektet. Næste del af projektet er nu skudt i gang. Resultaterne bliver delt med detailhandlen således at de får konkrete og effektive værktøjer, som relativt nemt kan implementeres for at øge afsætningen af frugt og grønt.

Pelle Guldborg, iNudgeyou, definerer et nudge sådan:
“Et nudge er et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i en forudsigelig retning og i overensstemmelse med deres reflekterede præferencer uden at begrænse deres valgmuligheder eller ændre afgørende ved handlingsalternativernes omkostninger, hvor omkostninger forstås som økonomi, tid, besvær, sociale sanktioner, o.lign.”

Læs indlægget om Et kærligt grønt skub

 

 

Fakta

Tidsplan

Marts, 2016 - december, 2016

Partnere

Coop
De Samvirkende købmænd
Fødevarestyrelsen
Landbrug & Fødevarer

I samarbejde med

iNudgeyou

Kontakt

Marianne Gregersen, Landbrug & Fødevarer
Tlf: 33 39 46 77 E-mail: mgr@lf.dk

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet