Projekt

Nordisk seminar om ældres sundhed

Med seminaret, A Nordic Prevention Seminar on Elderly Nutrition, skal viden og erfaringer om ældres sundhed i nordiske lande samles og diskuteres. Der fokuseres særligt på, hvordan 65+ borgere kan holde sig sunde gennem måltider og ernæring.

Afsluttet projekt

For at sætte fokus på ældres sundhed vil Måltidspartnerskabet organisere og afholde et nordisk 1-dags seminar om ældre og ernæring med særligt fokus på den gruppe af ældre, der klarer sig temmelig godt i hverdagen. På seminaret, der afholdes i efteråret 2017, skal det bl.a. diskuteres, hvordan man kan sørge for, at denne gruppe fortsat holder sig sunde.

Seminaret henvender sig til personer i organisationer og politiske administrationer, der arbejder med ældre og sundhed. Til seminaret skal der etableres platforme for diskussioner samt viden- og praksisdeling mellem forskellige partere, der er involveret i arbejdet med ældre. På baggrund af oplæg og diskussioner til seminaret udgives relevant materiale og resultater i publikationen ”Nutrition – the Nordic Way”.

Seminaret er et forsøg på at skabe en nordisk indsats for at forbedre ernæringen og måltidsoplevelsen for ældre i Norden – særligt ud fra et offentlig-privat partnerskabsperspektiv. WHO har for nyligt sat ældres sundhed på agendaen, og ved at involvere viden og erfaringer på tværs af de nordiske lande forventes det, at den fælles viden, der genereres på seminaret, kan bruges internationalt. Dermed bliver seminaret et nordisk bud på, hvordan de globale udfordringer i forhold til ældres sundhed kan takles.

Resultaterne fra seminaret ønskes at omsættes til viden og projekter, der kan skabe bedre måltidsoplevelser for ældre, og derigennem forbedre denne befolkningsgruppes ernæring. Projektets formål harmonerer således med Måltidspartnerskabets arbejde i forhold til at øge kompetencerne for en del af befolkningen, der har de største udfordringer med deres spisning, eller som har mindst egen indflydelse på deres måltider. Gennem mestring og aktiviteter omkring mad og måltider skabes en forbedret måltidsoplevelse og mere livskvalitet.

Fakta

Tidsplan

April, 2017 - oktober, 2017

Partnere

Fødevarestyrelsen (projektejer)
Landbrug & Fødevarer

Financiering

216.000 DKK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet