Projekt

Nøglehuller på mellemmåltider

For at kunne bruge Nøglehulsmærket på de ikke-færdigpakkede fødevarer kræves en ændring i bekendtgørelsen om anvendelsen af Nøglehulsmærket. Formålet med projektet Nøglehuller på mellemmåltider er at afdække, hvilken type af præfabrikerede ikke-færdigpakkede fødevarer, der kan omfattes af en kommende udvidelse af ordningen samt den praktiske håndtering heraf.

Afsluttet projekt

Mange præfabrikerede fødevarer sælges i dag i detailhandlen som ikke-færdigpakkede fødevarer. Mange af disse fødevarer kan indplaceres i en af de veldefinerede kategorier for Nøglehulsmærket, eksempler er pizza, pålæg, brød m.v.

Som reglerne p.t. foreskriver, kan disse varer ikke mærkes med Nøglehulsmærket, hvis de sælges som en ikke-færdigpakket fødevare. For at kunne bruge Nøglehulsmærket på de ikke-færdigpakkede fødevarer kræves en ændring i bekendtgørelsen om anvendelsen af Nøglehulsmærket. Formålet med projektet “Nøglehuller på mellemmåltider” er derfor at afdække, hvilken type af præfabrikerede ikke-færdigpakkede fødevarer, der kan omfattes af en kommende udvidelse af ordningen samt den praktiske håndtering heraf. Nøglehulsmærket henvender sig til den ”brede danske befolkning” og er en måde, hvorpå detailhandlen kan gøre det sundere valg nemt tilgængeligt for alle forbrugere og dermed medvirkende til at fremme lighed i sundhed.

Koncept

Initiativet skal afdække, hvilken type af præfabrikerede ikke-færdigpakkede fødevarer, måltider og mellemmåltider, der kan omfattes af en evt. kommende udvidelse af ordningen, ligesom det skal afdækkes, hvordan en sådan ordning skal håndteres i praksis, således at Nøglehulsmærkets troværdighed bevares, og det er praktisk muligt for detailhandlen at håndtere.

For at kunne bruge Nøglehulsmærket på de ikke-færdigpakkede fødevarer kræves en ændring i bekendtgørelsen om anvendelsen af Nøglehulsmærket. Projektets resultater afrapporteres i en skriftlig rapport, som skal viderebringes til det nordiske samarbejde om anvendelsen af Nøglehulsmærket. Det er i dette samarbejde, det besluttes, om ændringen kan accepteres, hvorefter bekendtgørelsen sendes til notifikation i EU.

Fakta

Tidsplan

Maj, 2013 - maj, 2014

Partnere

De Samvirkende Købmænd (DSK) (Projektejer)

HORESTA

 

Financiering

Samlet budget: 85.000 DKK

Kontakt

Anne-Marie Jensen Kerstens,
De Samvirkende Købmænd,
amjk@dsk.dk,  telefon 39 62 16 16

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet