Projekt

Madleg og madpakker i Sønderborg

Pilotprojektet Madleg – madpakker, mad- og måltidspolitik skal give indsigt i, hvordan madpakker kan bruges til at skabe madmod og madglæde hos børnehavebørn.

Afsluttet projekt

Formålet med pilotprojektet Madleg – madpakker, mad- og måltidspolitik er at udvikle og afprøve et aktionslæringsforløb i en institution i Sønderborg Kommune, hvor børnene spiser madpakker til hverdag. Aktionslæring kombinerer teori/viden og praktiske handlinger og udvikler derigennem det pædagogiske praksis. Derudover udvikles og afprøves en model for udvikling af mad- og måltidspolitik i institutioner uden frokostordninger.

Erfaringerne fra pilotprojektet skal bruges til at udarbejde en fondsansøgning om midler til udbredelse og implementering af Madleg i daginstitutioner. Pilotprojektet er således et led i Måltidspartnerskabets mål om at højne mad- og måltidskompetencerne for den næste generation borgere.

En del af projektet er også at afsøge mulige organiseringsformer og eventuelle samarbejdsflader i relation til arbejdet med institutionshaver i Sønderborg Kommune. Derudover påbegyndes indkredsning af mulige koblinger mellem Madleg og maddannelse i daginstitutioner til maddannelse i SFO.

Projektet arbejder videre med aktiveringen af det dannelsesideal, der blev præsenteret med Madleg – nemlig at børnene udvikler madmod og madglæde og får lyst til at træffe valg, der tilgodeser velvære, trivsel og sundhed. Formålet med Madleg er at fremme små børns madmod og madglæde gennem daglige, pædagogiske aktiviteter med mad og måltider. Dette skal ske ved at skabe rammer, der støtter børn i at udvikle kompetencer, som de bringer i spil, når det kommer til mad og måltider. Sunde valg handler, som vi ved, ikke kun om rationelle beslutninger. Madvalg handler også om farver/udseende, genkendelighed, velsmag mm. Derfor er madmod, madglæde og handlekompetence tre centrale begreber, som indsatsen tager afsæt i. Læs mere om Madleg her.

Fondsansøgningen om midler til viderearbejdet med Madleg og maddannelse er tiltænkt indsatsen i alle daginstitutioner uanset madordning. Dette pilotprojektet skal give indsigt og viden om, hvordan der kan arbejdes med maddannelse i ”madpakkeinstitutioner”.

Fakta

Tidsplan

Januar, 2017 - december, 2017

Partnere

University College Lillebælt (projektejer)
FOA

Financiering

75.000 DKK

I samarbejde med

Sønderborg Kommune

Kontakt

Ellen Ravn Habekost, University College Lillebælt
e-mail: elrh@ucl.dk; telefon: 20109113

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet