Projekt

Mad & Leg

Temamøderne vil bidrage bred til eksponering af inspirationshæftet Madleg, forståelsen for de officielle ernæringsanbefalinger og potentielt videre formidling af, hvordan dagtilbuddene i praksis kan arbejde med børnenes maddannelse og spisning.

Afsluttet projekt

Måltidspartnerskabet vil øge opmærksomheden omkring inspirationshæftet Madleg og præsentere indhold og muligheder gennem afholdelse af fem temamøder fordelt ud over landet. Samtidig sætter vi fokus på ernæringsanbefalinger for de mindste borgere, som landets  dagtilbud har kendskab til og efterlever i praksis.

Formidlingen af publikationen Mad & Leg ledsages af et fagligt emne, som både det pædagog- og kost-, ernærings- og sundhedsfaglige personale arbejder med. Det faglige emne er ernæringsanbefalinger til spæd- og småbørn (SST), som blev revideret i 2015 samt Det fælles frokostmåltid − anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen (FVST). De to emners substans bidrager samstemmende til børnenes trivsel, læring og udvikling og er dermed en god kombination.

På temamøderne bliver publikationen Madleg præsenteret og udleveret til samtlige deltagere. Pointer fra publikationen bliver fremhævet og øvelser fra Mad & Leg afprøvet i praksis. Ernæringsanbefalinger for spæd- og småbørn, samt Det fælles frokostmåltid − anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen, vil ligeledes bliver præsenteret og vigtige pointer fremhæves. Der opsamles endeligt i plenum med en opfordring til at indarbejde pointer fra temadagen i institutionernes mad- og måltidspolitik.

Projektet Mad & Leg er en opfølginng af det tidligere projekt Madleg, som du kan læse mere om her.

 

Fakta

Tidsplan

September, 2016 - marts, 2017

Partnere

Landbrug & Fødevarer (projektejer)
Kost & Ernæringsforbundet (projektejer)
FOA
University College Lillebælt (UCL)
Fødevarestyrelsen
Sundhedsstyrelsen

Financiering

Samlet budget er 100 tDKK

I samarbejde med

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Madkulturen

Kontakt

Karina K Andersen, Mad- og Måltidskonsulent, Kost & Ernæringsforbundet (projektleder),
kka@kost.dk, telefon 31636610

Line Munk Damsgaard, Ernæringschef, Landbrug & Fødevarer (projektleder),
lda@lf.dk, telefon 27245622

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet