Projekt

Madklub på kollegiet

Hotel- og Restaurantskolen, fire kollegier og REMA-butikker i Storkøbenhavn og Aalborg Universitet samarbejder om at uddanne ”madlavningsambassadører” og gennemføre fællesspisninger på kollegier. Formålet er at øge de unges måltidskompetencer og styrke fællesskab.

Afsluttet projekt

Mens madkundskab har haft sin faste plads i folkeskolens læringsplaner gennem generationer, har meget lidt fokus været rettet mod madlæring blandt unge. Man kan tale om et læringshul fra madkundskab i folkeskolen til de unge for alvor får forpligtende måltidsfællesskaber i form af eksempelvis parforhold og familie. Fra forskningen ved vi, at gode sanselige oplevelser og det at indgå i et forpligtende måltidsfællesskab fremmer lysten til at lave og spise sund mad. Det er motiverende at lave mad til andre end sig selv, og appetitten på god og sund mad fremmes, når man oplever duften og smagen af den i sin egen hverdag. Vi ved også, at mange kollegiekøkkener rundt om i landet repræsenterer et ofte uudnyttet potentiale for madlæring og etablering af måltids- og madlavningsfællesskaber blandt unge, der er flyttet hjemmefra, men som endnu ikke har stiftet egen familie.

Projektet formål er at stimulere madlavningslyst, råvarekendskab, tilberedningskompetencer og fællesspisning blandt unge med afsæt i en ”madambassadør-tænkning”. Måltidspartnerskabet vil over den næste treårig periode (2016-19) samarbejde om at højne mad- og måltidskompetencer- ne for den næste generation af borgere, forbrugere og professioner, der har betydning for vores maddannelse, sundhed og måltidskultur. Det overordnede formål er at bidrage til, at det bliver nemt at spise sundere måltider i Danmark.

 På baggrund i de indhøstede erfaringer fra projektet udarbejdes en række begrundede modeller, til inspiration for andre detailhandelsbutikker, der ønsker aktivt at indgå i arbejdet med at fastholde og udvikle unges varekendskab, madlavningskompetencer og madlavningslyst. Projektets erfaringer formidles i forskning – og undervisningssammenhæng dels via Hotel- og Restaurantskolen og dels via Aalborg Universitets uddannelse Integrated Foodstudies, samt i øvrigt bredt blandt interessenter.

 Såfremt projektets resultater giver anledning til det, vil det være et mål, at projektet vil kunne danne grundlag for et større og ideelt set landsdækkende initiativ

Fakta

Tidsplan

Juni, 2016 - december, 2017

Partnere

Aalborg Universitet | Foodscapes, Innovation og Netværk (projektejer)
Hotel- og Restaurantskolen
De Samvirkende Købmænd
ARLA FOODS

 

Financiering

Samlet budget er 566 tDKK

I samarbejde med

REMA1000
Udvalgte kollegier i Storkøbenhavn

Kontakt

Boris Andersen, ph.d. , Aalborg Universitet (projektleder),
boa@learning.aau.dk , telefon 2013 1315

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet