Projekt

Maddannelse på SFO´ers pædagogiske dagsordener

Hvordan kan SFO og klubber sætte mellemmåltider på dagsordnen, så børnene får sundere og velsmagende mellemmåltider? Nyt projekt skal inspirere til at tænke mad og måltider sammen med det generelle pædagogiske dannelsesarbejde, så det i højre grad giver mening for det pædagogiske personale i SFO at arbejde med mad og måltider.

Afsluttet projekt

Koncept

Undersøgelse af SFO´ers praksis, viden og behov omkring mad og måltider skal afdække, hvordan madglæde, madmod og maddannelse har og/eller kan få en plads i arbejdet med mellemmåltider i SFO/klub regi som en vej til sundere mad- og måltidsvaner blandt børnene.

Undersøgelsen gennemføres af Niras og vil fokusere på SFO´ernes praksis omkring mad og måltider, da en stor del af alle skolebørn i alderen 6-9 år dagligt kommer i SFO i eftermiddagstimerne.

10 forskellige kommuner indgår i projektets undersøgelse, udvalgt efter hhv. andel af indbyggere i kommunen med sundt kostmønster og geografisk placering. Undersøgelsen gennemføres som en kulturanalyse, hvor viden indsamles gennem feltarbejde som kvalitative interview og observation.

Det er projektets målsætning at få viden om pædagogers praksis, viden og forståelse af mellemmåltider i SFO´er. Desuden at få viden om, hvilken rolle mellemmåltidet spiller, herunder viden om, hvordan pædagoger i SFO´er prioriterer måltidet – at spise i fællesskab ol. Undersøgelsen skal vise, hvilke behov pædagogerne i SFO har, fx i form af et kompetenceløft eller inspiration til at arbejde med mad og måltider, for at kunne servere sundere mellemmåltider.

Fødevarestyrelsen får parallelt med projektet gennemført en sociologisk undersøgelse af Lotte Holm omkring betydningen af arbejdet med maddannelse for udvikling af sunde mad og måltidsvaner i daginstitutioner.

Læs om daginstitutioners madkultur og betydning for måltidspædagogik

 

Fakta

Tidsplan

December, 2012 - april, 2013

Partnere

Fødevarestyrelsen

I samarbejde med

Niras

Kontakt

Sara Månsson, Fødevarestyrelsen, saram@fvst.dk
telefon 72 27 69 00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet