Projekt

Maddannelse i køkkenet i Vejle

Nyt pilotprojekt skal være med til at udvikle et nyt kursus for daginstitutionernes køkkenfaglige personale og derigennem skabe bedre forudsætninger for at børn udvikler madmod og madglæde.

Afsluttet projekt

Med pilotprojektet Madleg og maddannelse ud i køkkenet vil UCL og Vejle Kommune udvikle et AMU-kursus for køkkenfaglige medarbejdere i daginstitutioner med fokus på Madleg og maddannelse og samarbejdet mellem køkken og stue.

Formålet med pilotprojektet er at udvikle, beskrive, afprøve, dokumentere og evaluere et 5-dages uddannelsesforløb for køkkenfagligt personale i daginstitutioner i Vejle. På baggrund af erfaringerne med det konkrete forløb er det intentionen, at der skal udvikles lignende AMU-kurser, der tilbydes landet over.

Pilotprojekt har til hensigt at videreuddanne køkkenfaglige medarbejdere, så de får bedre forudsætninger for at samarbejde med pædagogfaglige medarbejdere om Madleg og maddannelse i institutionerne. Udbredelsen af Madleg vil øge institutionernes fokus på mad og måltider, som en del af læreplanstemaerne.  Pilotprojektet er således et led i Måltidspartnerskabets mål om at højne mad- og måltidskompetencerne for både madprofessionelle og næste generation borgere.

Projektet arbejder videre med aktiveringen af det dannelsesideal, der blev præsenteret med Madleg – nemlig at børnene udvikler madmod og madglæde og får lyst til at træffe valg, der tilgodeser velvære, trivsel og sundhed. Målet er via en professionalisering af personalet i daginstitutionerne at fremme børns madmod og madglæde for derved at bidrage positivt til udviklingen af børnenes mad- og måltidsvaner. Dette skal ske ved at skabe rammer, der støtter børn i at udvikle kompetencer, som de bringer i spil, når det kommer til mad og måltider. Sunde valg handler, som vi ved, ikke kun om rationelle beslutninger. Madvalg handler også om farver/udseende, genkendelighed, velsmag mm. Derfor er madmod, madglæde og handlekompetence tre centrale begreber, som indsatsen tager afsæt i.

Pilotprojektet er en videreføring af det tidligere projekt Madleg, som du kan læse mere om her.

Erfaringerne fra pilotprojektet skal bruges til at udarbejde en fondsansøgning om midler til udbredelse og implementering af Madleg i daginstitutioner.

Fakta

Tidsplan

Januar, 2017 - september, 2017

Partnere

UCL (projektejer)
FOA
Kost & Ernæringsforbundet

Financiering

160.000 kr

I samarbejde med

Vejle Kommune

Kontakt

Ellen Ravn Habekost, University College Lillebælt
E-mail: elrh@ucl.dk, Telefon: 20109113

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet