Projekt

Måltidstænketanken

Måltidspartnerskabet deltager i Fødevareministerens Måltidstænketank og vil sammen med en række eksperter, meningsdannere og interessenter formulere måltidsråd, der skal styrke madkulturen i Danmark.

Afsluttet projekt

Måltidspartnerskabet deltager i Fødevareministerens Måltidstænketank om formulering af måltidsråd, der skal italesætte det at spise måltider, som mere end maden og dens næringsværdi og sundhedseffekt. Måltidet er også kulturelle og sociale fællesskaber, hvor viden og kundskaber om den gode mad gives videre, hvor vi i familien og i andre fællesskaber kan få gode oplevelser og trivsel.

Deltagelse i Måltidstænketanken er en del af partnerskabets indsats for at kommunikere måltider. Partnerskabet vil i perioden 2015-16 samarbejde om at få måltidsrådene ”ud at gå” og bidrage til relevante opfølgningsinitiativer.

Måltidspartnerskabet har nedsat en projektgruppe med bred deltagelse fra partnerne. Projektgruppen mødes forud for Måltidstænketankens tre samlinger for at give Måltidspartnerskabets medlemmer mulighed for at bidrage til Måltidstænketankens arbejde med konkret idéer og holdninger til måltidsråd og opfølgende initiativer.

Fakta

Tidsplan

Oktober, 2014 - december, 2015

Partnere

Måltidspartnerskabets Sekretariat (projektleder)
De Samvirkende Købmænd
DI Fødevarer
DMRI, Teknologisk Institut
FOA
Fødevarestyrelsen
Hjerteforeningen
HORESTA
Hotel- og Restaurantskolen
Landbrug & Fødevarer
Sundhedsstyrelsen
University College Lillebælt

Financiering

Projektet er under udvikling

Kontakt

Claus Egeris, Måltidspartnerskabet, claus@maaltidspartnerskabet.dk,
telefon 28 77 41 00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet