Projekt

Måltidsmærket mad på erhvervsuddannelser

Projektet gør det nemmere for elever på uddannelsesinstitutioner at spise sundere. Ved at implementere Måltidsmærket skal sundere måltider og mellemmåltider gøres mere tilgængelige og måltidsfællesskabet styrkes.

Målet med projektet Måltidsmærket mad på erhvervsskoler er at gøre det nemt at spise sundere ved at sørge for et udbud af sund mad i kantiner på landets erhvervsuddannelser. Kantinerne sælger ofte både morgenmad, frokost og mellemmåltider, og det vil dermed være en væsentlig del af elevernes kost som kan påvirkes i en sundere retning. I samarbejde med erhvervsuddannelserne arbejdes der for at implementerer den nye mærkningsordning Måltidsmærket i deres kantiner. Derigennem skal sundere måltider og mellemmåltider gøres lettere tilgængelig for skolernes elever og ansatte. Projektet har som sekundært mål at bruge måltidsfællesskaber til at fremme trivsel på skolerne.

Elever på landets erhvervsuddannelser: erhvervsskoler, SOSU-skoler samt produktionsskoler repræsenterer en gruppe danskere, som spiser mindre sundt. Elever på erhvervsuddannelserne er unge voksne, der er tæt på at flytte hjemmefra og dermed skal til at have det fulde ansvar for deres liv. Hvis disse unge indgår i sunde rammer og dermed påvirkes positivt til en sundere hverdag, vil der være sandsynlighed for, at nogle af disse vaner tages med ind i deres videre voksenliv. Der er derfor et stort potentiale i forebyggelse for denne gruppe unge. Sundere kantiner på erhvervsskoler, Sosu-skoler og produktionsskoler vil øge tilgængeligheden af sund mad væsentligt for skolernes elever.

Projektet bidrager til at gøre det nemt at spise sundere. Det er et længerevarende interventionsprojekt og skal sikre, at flest mulig kantiner på erhvervsuddannelser serverer sund og lækker mad, herunder en løbende synliggørelse af projektet.

Projektet har også fokus på at skabe fællesskaber mellem eleverne med udgangspunkt i måltiderne for at fremme trivslen og bidrage til fastholdelse af eleverne i uddannelsen. I denne indsats er rammesætningen af elevernes måltider, herunder kantinernes indretning og studiemiljøet vigtigt. Projektet skal udvikles så det er skalerbart, altså at det kan udrulles alt efter den enkelte skoles ambitioner og behov.

Fakta

Tidsplan

April, 2017 - december, 2019

Partnere

Fødevarestyrelsen (projektejer)

Hjerteforeningen

Kost & Ernæringsforbundet

Landbrug og Fødevarer

FOA

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet