Projekt

Sundhed på erhvervsskoler

Elever på erhvervsskoler er unge voksne, der er tæt på at flytte hjemmefra og dermed have det fulde ansvar for deres liv. Nøglehulcertificering af kantiner på erhvervsskoler vil øge tilgængeligheden af sund mad for skolernes elever, og bidrager dermed til at gøre det nemt at spise sundere og kan give eleverne lyst til at tage sundere måltidsvaner med ind i voksenlivet.

Afsluttet projekt

Der er social ulighed i sundhed. Personer med kort uddannelse spiser mindre sundt og er mindre fysisk aktive sammenlignet med personer med lang uddannelse. Den usunde livsstil øger risikoen for at udvikle hjertekarsygdom, diabetes og visse former for kræft. Dødeligheden af iskæmisk hjertesygdom er således over dobbelt så høj blandt patienter med kort uddannelse i forhold til patienter med lange videregående uddannelser.

Elever på erhvervsskoler repræsenterer den ovenfor beskrevne gruppe af personer med kort uddannelse, som lever mindre sundt. Elever på erhvervsskoler er unge voksne, der er tæt på at flytte hjemmefra og dermed have det fulde ansvar for deres liv. Hvis disse unge indgår i sunde rammer og dermed påvirkes positivt til en sundere hverdag, vil der være sandsynlighed for at nogle af disse vaner tages med ind i deres voksenliv. Der er derfor et stort potentiale i forebyggelse for denne gruppe unge. Nøglehulcertificering af kantiner på erhvervsskoler vil øge til gængeligheden af sund mad for skolernes elever. Dermed bidrager projektet til at gøre det nemt at spise sundere.

Koncept
Fødevarestyrelsen har konceptet ”Nøglehulscertificering af kantiner”. Dette udbredes til så mange erhvervsskoler som muligt inden for projektets ressourcer.
Projektet evalueres kort mht. processen og en registrering af kostændringerne i de respektive kantiner.

 

 

Fakta

Tidsplan

Januar, 2013 - december, 2014

Partnere

Hjerteforeningen (projektejer)

Landbrug & Fødevarer, FOA,
FVST, HORESTA
Kost- og Ernæringsforbundet

Financiering

Projektet er under udvikling

Kontakt

Ida Enghave
Hjerteforeningen
ienghave@hjerteforeningen.dk
telefon 33 67 00 20

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet