Projekt

Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation

Projektet om sundhedsanprisninger som forbrugerinformation tager udgangspunkt i en række cases, hvor sundhedsanprisninger der kan støtte op om evidensgrundlaget for de nye kostråd afprøves i praksis. Projektets resultater er viden om, hvorvidt og i givet fald hvordan sundhedsanprisninger på udvalgte basisprodukter kan bidrage til, at danskerne får nemt ved og lyst til at spise sundere.

Afsluttet projekt

Siden december 2012 har det været muligt for virksomheder i Europa at anvende en række godkendte sundhedsanprisninger i markedsføringen af deres produkter, hvis de opfylder en række specifikke krav. Derfor er det interessant at få afdækket, hvorvidt sundhedsanprisningerne kan anvendes i forbindelse med de ernæringsmæssige udfordringer vi ser i befolkningen.

De godkendte anprisninger kan opfattes som tekniske og svære at forstå for forbrugerne og dermed også være uinteressante for virksomhederne at anvende. Derfor tillader lovgivningen, at anprisningerne kan tilpasses til målgruppen, hvis det øger forbrugerforståelsen og holder sig indenfor det videnskabelige grundlag som anprisningen er godkendt på. Der er behov for mere viden om hvilken betydning det har for forbrugernes motivation for at spise sundere, hvordan sundhedsanprisningerne formuleres, ligesom det er vigtigt for virksomhederne at vide hvilken grad af fleksibilitet som lovgivningen giver mulighed for. Endelig vil projektet bidrage til, at myndighederne får praktisk erfaring med implementering af den nye lovgivning.

Koncept

DI Fødevarer og Fødevarestyrelsen udvikler i fællesskab et diskussionsoplæg om, hvilke af de sundhedsanprisninger, der er blevet godkendt, som er relevante i forhold til de ernæringsfaglige udfordringer vi ser i Danmark. Udgangspunktet vil være evidensgrundlaget bag de nye danske kostråd, viden om hvilke virksomheder, der kunne være interesseret i at bidrage med produkter til projektet og Fødevarestyrelsens kommende rapport om bl.a. sundhedsanprisninger fra MAPP-centeret. På den baggrund besluttes hvilke produkter med tilhørende anprisninger, der skal arbejdes videre med. Det kan være basisprodukter som brød, mælk, fisk eller kød, der kan understøtte indtaget af fibre/fuldkorn, D-vitamin, fisk, fødevarer med lavt/reduceret saltindhold.

Endelig udvikles i projektgruppen alternative formuleringer på de fem anprisninger, der ønskes afprøvet i forbrugerundersøgelser (Fase 2).. Afprøvningen sker som led i det EU- finansierede CLYMBOL projekt.

 

Fakta

Tidsplan

Januar, 2013 - april, 2015

Partnere

DI Fødevarer (Projektejer)

Fødevarestyrelsen, DMRI, Landbrug & Fødevarer, DSK, COOP, HORESTA

Financiering

Projektet er under udvikling

Kontakt

Mette Peetz-Schou, DI Fødevarer, meps@di.dk , telefon 33 77 30 22

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet