Projekt

Godhavn 360 grader

Døgninstitutionen Godhavn ønsker at gennemføre en 360° gennemgang af institutionens mad og måltider sammen med Måltidspartnerskabet og Meyers Madhus. Målet er at sikre fortsat høj kvalitet i institutionens kosttilbud, høj professionalisme i eget køkken og god trivsel for Godhavns beboere og ansatte.

Nyt måltidskodeks på godhavn

Med projektet ønsker vi at gøre madlavning og måltider til et værdiskabende centrum for alle på Godhavn. Samtidig ønsker vi at skabe en model, så andre instistutioner nemmere kan arbejde med mad og måltider.

Godhavn er en døgnåben behandlingsinstitution og fungerer som en kostskole med gode institutionelle rammer for udsatte børn og unge. Her spiser og bor de og går i skole sammen. Institutionens anbragte børn og unge har mange forskellige baggrunde, udfordringer og erfaringer. Et vellykket samarbejde om Godhavns mad og måltider kan blive eksemplarisk. Det kan forhåbentlig skabe et grundlag for at arbejde med maden og måltidet som del af anbragte børn og unges sociale og psykiske udvikling.

Formålet med projektet er at udvikle et måltidskodeks med fokus på sundhed, kulinarisk kvalitet og måltidskultur. Det er ambitionen, at måltidskodekset kan fungere som model for, hvordan mad og måltider kan understøtte børnene og de unges udvikling. Ikke kun på Godhavn, men også på andre institutioner i Danmark.

Udover udvikling og udbredelse af måltidskodekset inkluderer en 360 graders gennemgang bl.a. også afdækning af nuværende måltidspraksis, implementering af det nye måltidskodeks, lancering af kodekset med børn og unge fra Godhavn som værter samt evaluering. Børn og unge og ansatte på Godhavn inddrages fra start til slut, så de i høj grad er involveret i processen.

Fakta

Tidsplan

Februar, 2018 - januar, 2019

Partnere

Kost & Ernæringsforbundet

I samarbejde med

Godhavn (projektejer)

Meyers Madhus

Kontakt

Måltidspartnerskabets sekretariat

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet