Projekt

Tværkulturel Innovation

Måltidspartnerskabet og Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universiet vil udvikle en række samarbejder på måltids- og kulturområdet. Samarbejdet bidrager til Måltidspartnerskabets vidensgrundlag, og indgår i prioritering og udvikling af nye initiativer i arbejdet for at gøre det nemt at spise sundere.

Afsluttet projekt

Kurset Tværkulturel Innovation

I samarbejde med Måltidspartnerskabet udbyder Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier nu for anden gang kursusforløbet Tværkulturel Innovation for de studerende på kandidatuddannelsen i Tværkulturelle Studier på Københavns Universitet.

Studerendes viden bliver til nye idéer

Formålet med kursusforløbet er, at integrere de studerendes tværkulturelle teoretiske viden med de udfordringer og problematikker vi i dag ser på mad- og måltidsområdet og herigennem få konkrete idéer og løsningsforslag til indsatser, der kan gøre det nemt at spise sundere og samtidg mindske ulighed i sundhed.

Sociale og kulturelle forestillinger

Tiltag der forsøger at ændre på personers adfærd, som Måltidspartnerskabets arbejde med at gøre det nemt at spise sundere, må bygge på en viden om de sociale og kulturelle forestillinger, der ligger til grund for, hvordan personer i en målgruppe handler og orienterer sig. I designet af tiltag, der skal stimulere til nye valg, er denne indsigt nødvendig, da vi alle handler ud fra kulturelle forudsætninger.

Måltidspartnerskabet får konkrete løsningsforslag 

Kursets tager udgangspunkt i to cases om hhv. restauranters og kantiners forståelser af nøglehulsmærket og deres gæsters præferencer. De studerende udvikler på baggrund af deres analyser konkrete løsningsforslag til, hvordan restauranter og kaniner kan gøre nøglehulsmærkede måltider attraktive for spisestedernes gæster. De studerende gennemfører et fuldt innovationsforløb for disse cases, og udvikler konkrete strategier og løsningsforslag til den enkelte case, hvor overvejelser omkring tilgængelighed, implementering, konkurrencedygtighed og effekt er inddraget. På denne måde opnås konkrete og  implementerbare forslag til Måltidspartnerskabets indsats for at gøre det nemt at spise sundere.

 

 

Fakta

Tidsplan

Januar, 2014 - juni, 2014

Partnere

Måltidspartnerskabet

Financiering

Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL)

I samarbejde med

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Kontakt

Frank Sejersen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, sejersen@hum.ku.dk
telefon 35 32 96 67

Claus Egeris, Måltidspartnerskabet, claus.egeris@maaltidspartnerskabet.dk
telefon 28 77 41 00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet