Projekt

Fiberpølse som business case

Ved at tilbyde en sundere variant af et fastfoodprodukt – i denne case pølser – er målet at stimulere det sundere valg hos en bred gruppe af forbrugere, også dem, der ikke altid tænker sundhed først.

Afsluttet projekt

Koncept
Det overordnede formål med projektet er at øge udbud og efterspørgsel af sunde måltider i henhold til Måltidspartnerskabets handlingsplan gennem et konkret samarbejde om produktion, markedsintroduktion og evidensbaseret anvendelse.

DMRI har udviklet en prototype på end sundere variant af et ofte usundt produkt nemlig en pølse, med et reduceret fedtindhold (10g/100g) og dertil tilsat kostfibre (mindst 3g/100g). Sensorisk kvalitet samt forbrugeraccept er undersøgt og pav positive resultater. Måltidspartnerskabsprojektet skal færdigudvikle fiberpølsen fra prototype til industriel produktion, herunder søge at receptoptimere fiberindhold med henblik på ernæringsanprisning.

I Projektet indgår en undersøgelse af forbrugeropfattelse af fiberpølsen (navn, markedsføring). Forskellige strategier testes til at implementere pølsen i sortimentet “on-the-go”, og der gennemføres markedstest i forhold til fx placering, tilbehør, mærkning mv.

Projektet rapporteres bl.a. som en faglig artikel om “best practice” for introduktion af sundere fastfood varianter. Projektets resultater formidles til en bredere kreds gennem Måltidspartnerskabet

Læs rapporten

Fakta

Tidsplan

April, 2013 - april, 2014

Partnere

DMRI, Teknologisk Institut (Projektejer)
De Samvirkende Købmænd
DI Fødevarer

Financiering

Samlet budget: 500.000 kr.

I samarbejde med

Stryhns
Langelænder

Kontakt

Ursula Kehlet, DMRI Teknologisk Institut
unk@teknologisk.dk
telefon 72 20 29 01

Margit Aaslyng, DMRI Teknologisk Institut
mdag@teknologisk.dk
telefon 72 20 26 84

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet