Projekt

Appetit på Måltidet

Appetit på Måltidet er et 2-årigt projekt om udvikling af et nyt inspirationsmateriale til landets kommuner om rehabiliterende indsatser i forhold til hjemmeboende ældres mad og måltider.

Appetit på måltidet Afsluttet projekt

Projektet Appetit på Måltidet har undersøgt og afprøvet, hvilken effekt det har på ældre borgere, når de involveres i indsatser og aktiviteter omkring maden og måltiderne. Projektet har fokus på hjemmeboende ældre, der er kommunalt visiteret til madservice og/eller hjælp til mad og måltider fra hjemmeplejen. Projektet har vist en signifikant øgning i de involverede borgeres selvvurderede livskvalitet.

Projektets succeskriterier bestod i at gennemføre afprøvning af indsatser og aktiviteter, som kan bruges til at involvere ældre hjemmeboende omkring mad og måltider og dermed forbedre de ældres livskvalitet, funktionsevne og hverdagsmestring. Der blev samtidig udviklet et undervisningsforløb til det kommunale personale, med henblik på at øge deres kompetencer ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til at hjælpe hjemmeboende borgere i mestring af mad og måltider.

Projektet har desuden resulteret i udviklingen af et nyt dialogværktøj. Værktøjet er udviklet til og afprøvet af kliniske diætister, som arbejder med rehabilitering i forhold til hjemmeboende ældres mad og måltider. Værktøjet er dog også anvendeligt for andre faggrupper, og alle inviteres til at bruge det.

Dialogværktøjet består af tre dele:

Hæfte 1: Vejledning

Hæfte 2: Vurderings- og målsætningsskema

Hæfte 3: Indsats- og inspirationskatalog

Projektets formål harmonerer med Måltidspartnerskabets arbejde i forhold til at arbejde målrettet med kompetencer. Det sker gennem fokus på hverdagsmestring og aktiviteter omkring mad og måltider samt sikre en forbedret måltidsoplevelse og mere livskvalitet gennem måltidet.

Fakta

Tidsplan

September, 2016 - december, 2018

Partnere

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Måltidspartnerskabet (MPS) og Odense Kommune. Projektarbejdet bliver delt mellem Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD), Odense Kommune og Professionshøjskolen Metropol. Den økonomiske administration og projektledelsen ligger hos FaKD.

Følgende partnerne indgår i projektet:

Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)
Professionshøjskolen Metropol
Fødevarestyrelsen (FVST)
Sundhedsstyrelsen (SST)
Kost- og Ernæringsforbundet (K&E)

Financiering

Samlede budget 911.378 DKK

I samarbejde med

Odense Kommunes ældre- og handicapforvaltning

Kontakt

Karen Leth

T: 3163 6606

E: kdl@kost.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet