Organisation

Måltidspartnerskabets aktiviteter gennemføres som projekter.

Projekter godkendes af Måltidspartnerskabets bestyrelse, og fremgår herefter af partnerskabets projektkatalog, der løbende opdateres på maaltidspartnerskabet.dk.

Partnerskabets projekter gennemføres og finansieres af de partnere, der deltager i de respektive projekter og gennem eksterne midler fx i form af fondsfinansiering.

Måltidspartnerskabet mødes 4 gange om året, hvor medlemsorganisationer er vært for partnerskabsmøderne på skift. Til partnerskabsmøder inviteres alle partnerne for at drøfte Måltidspartnerskabets eksisterende og nye aktiviteter, netværke, inspirere hinanden og i videst muligt omfang koordinere indsatser omkring sundere måltider.

Måltidspartnerskabets bestyrelse

Det overordnede ansvar for Måltidspartnerskabets aktiviteter, økonomi og organisation varetages af en bestyrelse af op til 12 personer, der repræsenterer partnerskabets seks partnerkategorier.
Bestyrelsen konstituerer sig årligt med en formand og to næstformænd. Såvel fødevareproducenter, detail- og udespisning, myndigheder og sundheds-/forbruger-/faglige organisationer skal være repræsenteret i formandskabet.Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året.

Formandskabet 2014-15:

FORMAND

Bente Stærk, Fødevarestyrelsen

NÆSTFORMÆND

Line Damsgaard, Landbrug & Fødevarer

Kristine Bælum, Kost & Ernæringsforbundet

ØVRIG BESTYRELSE

Tatjana Hejgaard, Sundhedsstyrelsen

Morten Ørsted Rasmussen, Hjerteforeningen

Signe Frese, COOP

Mette Merlin Husted, Foreningen af Kliniske Diætister

SEKRETARIAT

Sekretariatschef Claus Egeris

Måltidspartnerskabets Sekretariat er p.t. lokaliseret hos Hjerteforeningen, Vognmagergade 7, 3. sal, 1120 København K

Sekretariatschefen varetager den daglige ledelse af Måltidspartnerskabet og står for betjening af bestyrelsen, den daglige drift og koordination af fælles aktiviteter.

Du kan læse mere om partnerskabet i vores vedtægter her: Måltidspartnerskabets vedtægter | revideret juni 2017

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet