Handlingsplan 2016-2019

Måltidspartnerskabet vil over den næste treårige periode (2016-19) samarbejde om at højne mad- og måltidskompetencerne for den næste generation borgere, forbrugere og professioner, der har betydning for vores maddannelse, sundhed og måltidskultur.

Fokus på kompetencer
Måltidspartnerskabet vil over den næste treårig periode (2016-19) samarbejde om at højne mad- og måltidskompetencerne for den næste generation borgere, forbrugere og professioner, der har betydning for vores maddannelse, sundhed og måltidskultur (nyt ekstra fokus udover øget lighed i sundhed.)

Flere nye partnere
Det er et selvstændigt mål at udvide partnerkredsen, dels for at komplettere samarbejdet med yderligere kompetencer, dels for at øge partnerskabets kapacitet og muligheder for at gennemføre projekter. I denne strategiperiode tilstræbes en årlig vækst i partnerkredsen på 20 pct.

Signaturprojekter
Projekterne opstår i dag, hvor og når der findes interesse og behov hos de respektive partnere. I fremtiden skal dette suppleres med en mere strategisk styret indsats sådan, at der i fællesskab formuleres, finansieres og eksekveres ét eller flere store signaturprojekter. Sådanne projekter er karakteriseret ved deres synlighed, eksemplariske karakter og deres evne til at skabe konkrete forandringer i samfundet.

Samarbejde med fonde
Det er et selvstændigt mål i strategiperioden 2016-19 at igangsætte 2 større projekter i samarbejde med eksterne fonde.

Vi fortsætter samarbejdet om at gøre det nemt at spise sundere med fokus på den del af befolkningen, der har de største udfordringer med deres spisning, eller som har mindst egen indflydelse på deres måltider, fx kortuddannede, børn og ældre. Det gælder også de faggrupper, der har betydning for måltidet for danskere, der ikke selv tilbereder deres mad, men får maden serveret. Måltidspartnerskabet vil også i årene 2016-19 arbejde for at skabe større lighed i sundhed på ernæringsområdet.

I 2016-19 vil eksekvering af projekter og partnerskabets handlingsplan være vores kerneopgave. Vi vil fortsat arbejde for udvikling af netværkssamarbejdet, prioritere den interne og eksterne kommunikation og udvide partnerkredsen – for vi er altid interesserede i, at få flere med i partnerskabet.
Hent Måltidspartnerskabets handlingsplan 2016-2019 her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet