Om os

Måltidspartnerskabet blev etableret i 2012 og består i dag af 22 medlemmer. I Måltidspartnerskabet udvikles og udføres projekter der skal gøre det nemt at spise sundere i Danmark.

Måltidspartnerskabet

Måltidspartnerskabet, der er etableret i 2012, vil være igangsætter og katalysator for at gøre det nemt at spise sundere måltider i Danmark. Organisationerne bag Måltidspartnerskabet samarbejder om fælles vision og målsætninger, udnytter synergier, og ønsker samtidig at skabe merværdi for de deltagende organisationer.

Det er Måltidspartnerskabets vision, at alle danskere får nemt ved og lyst til at spise sundere.

Partnerskabet vil være et centralt omdrejningspunkt for udvikling, erfaringsudveksling og forankring af aktiviteter om sundere og velsmagende måltider, og udgøre et forum for en koordineret indsats på hele området.

Partnerskabet består af erhverv, forbruger- og sundhedsorganisationer, faglige organisationer, forskningsinstitutioner og myndigheder på området, der i fællesskab vil medvirke til at fremme interessen for og tilgængeligheden af sundere måltider, og som vil arbejde på at skabe lighed i sundhed. Partnerskabet består pt. af 29 partnere.

Du kan læse mere om partnerskabet i vores vedtægter her: Måltidspartnerskabets vedtægter.

Måltidspartnerskabets aktiviteter gennemføres som projekter. De godkendes af Måltidspartnerskabets bestyrelse, og fremgår herefter af partnerskabets projektkatalog, der løbende opdateres her.

Partnerskabets projekter gennemføres og finansieres af de partnere, der deltager i de respektive projekter og gennem eksterne midler fx i form af fondsfinansiering.

Måltidspartnerskabets bestyrelse

Det overordnede ansvar for Måltidspartnerskabets aktiviteter, økonomi og organisation varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig årligt med en formand og to næstformænd. Såvel fødevareproducenter, detail- og udespisning, myndigheder og sundheds-/forbruger-/faglige organisationer skal være repræsenteret i formandskabet.

Formandskabet 2018-19:

FORMAND

Bente Stærk, Fødevarestyrelsen

NÆSTFORMÆND

Line Damsgaard (Puk Maia Ingemann Holm deltager mens Line Damsgaard er på barsel), Landbrug & Fødevarer

Morten Ørsted Rasmussen, Hjerteforeningen

ØVRIG BESTYRELSE

Mette Pedersen, Foreningen af Kliniske Diætister

Kristine Bælum, Kost & Ernæringsforbundet

Signe Frese, COOP

Tatjana Hejgaard, Sundhedsstyrelsen

Sekretariatet

Måltidspartnerskabets sekretariat tæller Claus Egeris, sekretariatschef og Anne Mette Ravn Nielsen, konsulent.

Måltidspartnerskabets sekretariat er p.t. lokaliseret hos Hjerteforeningen, Vognmagergade 7, 3. sal, 1120 København K

Sekretariatschefen varetager den daglige ledelse af Måltidspartnerskabet og står for betjening af bestyrelsen. Sekretariatet varetager den daglige drift og koordination af fælles aktiviteter.

Handlingsplan 2016-19

Måltidspartnerskabet vil over den næste treårige periode (2016-19) samarbejde om at højne mad- og måltidskompetencerne for den næste generation borgere, forbrugere og professioner, der har betydning for vores maddannelse, sundhed og måltidskultur.

Hent Måltidspartnerskabets handlingsplan 2016-2019 her

Årplan 2018-19

I årsplanen for 2018-19 kan du læse om de projekter, aktiviteter og netværk, som Måltidspartnerskabet samarbejder om i dette foreningsår.

Hent den aktuelle årsplan her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet