Om os

Måltidspartnerskabet overgik pr. 31. oktober 2018 til Rådet for sund mad. I Rådet samles alle relevante aktører om indsatser for sund mad og sundere måltider på tværs af sektorer, så vi ved en fælles koordineret indsats kan realisere visionen om, at alle spiser sundere.

Formål

I Rådet for sund mad går medlemmerne sammen om, at alle spiser sundere i fremtidens Danmark. Det kan lykkes, fordi Rådet mobiliserer alle kræfter om en national indsats for sund mad og sundere måltider.

Rådet er sat i verden for at lykkes med noget, som medlemmerne ikke kan på egen hånd: At samle alle relevante aktører og indsatser for sund mad og sundere måltider på tværs af sektorer, så vi ved en fælles koordineret indsats kan realisere visionen om, at alle spiser sundere.

Med det formål vil Rådet:

… sørge for, at projekter, idéer og aktører, der passer sammen, bliver tænkt sammen til større programmer og langlivede indsatser.

… sætte dagsorden og skabe opmærksomhed om mad og måltider som en afgørende brik i et sundere liv.

… skabe overblik over de mange forskellige indsatser inden for mad, måltider og sundhed og skabe en platform for samarbejde.

… skabe en bevægelse for sund mad og sundere måltider på tværs af sektorer, organisationer og virksomheder i Danmark.

… arbejde for at gøre det nemt at spise sundere måltider, så det sunde valg bliver det lette valg i Danmark.

Medlemmer

Rådet for sund mad består pr. 31.10.2018 af 30 deltagende organisationer. Alle organisationer og virksomheder, der ønsker at bidrage og medvirke til at realisere Rådets formål kan optages som nye medlemmer. Bestyrelsen skal godkende optagelse af et nyt medlem. Vil du høre mere om at blive en del af Rådet, så kontakt sekretariatschef Claus Egeris på +45 28 77 41 00 // claus.egeris@raadetforsundmad.dk

Fra Måltidspartnerskabet til Rådet for sund mad

Den 31. oktober 2018 overgik Måltidspartnerskabet til Rådet for sund mad.

Måltidspartnerskabet har været igangsætter og katalysator for at gøre det nemt at spise sundere måltider i Danmark siden det blev etableret i 2012. Organisationerne bag Måltidspartnerskabet har samarbejdet om fælles vision og målsætninger, udnyttet synergier, og har skabt merværdi for de deltagende organisationer. Det arbejde fortsætter i Rådet for sund mad.

Bestyrelsen 

Det overordnede ansvar for Rådets aktiviteter, økonomi og organisation varetages af bestyrelsen. Der er valg til bestyrelsen hvert andet år (lige år). Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og to næstformænd. Formandskabet skal omfatte én repræsentant fra de tre områder: 1) ministerier og statslige styrelser, 2) civilsamfund og andre organisationer; faglige organisationer og selskaber; forsknings- og uddannelsesinstitutioner; sundhedsorganisationer og selskaber og 3) Fødevareproducenternes organisationer, kommunale og regionale organisationer; organisationer for detailhandel og udespisning; virksomheder.

Bestyrelsen består af:

Civilsamfundet og andre organisationer

Judith Kyst, direktør i Madkulturen

Faglige organisationer og selskaber

Kristine Bælum, professionschef i Kost & Ernæringsforbundet

Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Anja Biltoft-Jensen, gruppeleder og seniorforsker på DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring

Fødevareproducenternes organisationer

Mette Gammicchia, afdelingsleder Landbrug og Fødevarer

Kommunale og regionale organisationer

Per Mandrup, leder af Culinary Institute by Vejle Erhverv

Ministerier og statslige styrelser

Per Christiansen, vicedirektør i Fødevarestyrelsen

Niels Sandø Pedersen, enhedschef i Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen

Organisationerne for detailhandel og udespisning

Signe Frese, CSR-direktør for Coop

Sundhedsorganisationer og selskaber

Morten Ørsted-Rasmussen, forebyggelseschef i Hjerteforeningen

Virksomheder

Camilla Blicher Simonsen, marketingdirektør i Arla Danmark

Formandskabet 2018-20:

Formand: Per Christiansen, vicedirektør i Fødevarestyrelsen

Næstformand: Kristine Bælum, professionschef i Kost & Ernæringsforbundet

Næstformand: Mette Gammicchia, afdelingsleder Landbrug og Fødevarer

Sekretariatet

Sekretariat består af Claus Egeris, sekretariatschef og Anne Mette Ravn Nielsen, konsulent.

Sekretariatet holder til på Slagtehusgade 11, 1. sal 1715 København V.

Sekretariatschefen varetager den daglige ledelse af Rådet for sund mad og står for betjening af bestyrelsen. Sekretariatet varetager den daglige drift og koordination af fælles aktiviteter.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet