Om os

Måltidspartnerskabet er pr. 31. oktober 2018 overgået til det nye nationale forum for mad, måltider og sundhed. Målet er at skabe et bredt offentligt-privat partnerskab med strategisk sigte og øget økonomisk kraft på mad- og måltidsområdet.

Måltidspartnerskabet overgået til nationalt forum for mad, måltider og sundhed

Den 31. oktober 2018 overgik Måltidspartnerskabet til det nye nationale forum for mad, måltider og sundhed (arbejdstitel).

Måltidspartnerskabet, der er etableret i 2012, har været igangsætter og katalysator for at gøre det nemt at spise sundere måltider i Danmark. Organisationerne bag Måltidspartnerskabet har samarbejdet om fælles vision og målsætninger, udnyttet synergier, og har skabt merværdi for de deltagende organisationer.

Formål
Det nationale forum arbejder for at gøre det nemt at vælge sundt og give flere lyst til at spise sundere måltider, så et sundere liv bliver det lette valg i Danmark

Forum arbejder for at inspirere og inddrage alle aktører med ansvar og interesse for, hvordan danskerne spiser, i et bredt samarbejde. Ved at forene kræfter og kompetencer samt strategisætte og sammentænke nye og eksisterende indsatser på tværs af sektorer skabes ressource-effektive og virksomme indsatser.

Det nationale forum vil have en koordinerende funktion, bl.a. ved at dele fælles viden, som skaber overblik over initiativer på mad og måltidsområdet i relation til sundhed i Danmark. Forum er rådgivende for regeringen på mad og måltidsområdet i relation til sundhed.

Forum er organiseret som en ideel forening, hvor medlemmer på frivillig basis mødes for at udveksle idéer og indgå i samarbejder på flere niveauer: udvikling af store programmer, etablering af partnerskaber samt projektsamarbejder og netværkssamarbejder om mad, måltider og sundhed.

Forum skal gennem fælles løsninger stimulere de sundere valg og fremme lighed i sundhed, for derigennem at forbedre folkesundheden. Forum vil samarbejde om maden og måltiderne, som danskerne spiser, både hjemme og ude, herunder øget tilgængelighed af sundere og velsmagende mad og måltider. Forum vil arbejde for at øge viden om sundhed i befolkningen og omsætte eksisterende viden og evidens til levedygtige indsatser. Forum vil desuden have fokus på måltidskompetencer både blandt danskerne generelt og særligt blandt de, der laver mad til mange. Børn og unge, voksne med kort uddannelse og fagprofessionelle omkring danskernes mad og måltider er vigtige målgrupper for Forum.

Du kan læse mere om forum i vores vedtægter her.

Medlemmer

Forum består pr. 31.10.2018 af 30 deltagende organisationer. Alle organisationer og virksomheder, der ønsker at bidrage og medvirke til at realisere forums formål kan optages som nye medlemmer. Bestyrelsen skal godkende optagelse af et nyt medlem. Vil du høre mere om at blive en del af forum, så kontakt sekretariatschef Claus Egeris på +45 28 77 41 00 // claus.maaltidspartnerskabet.dk

Forums bestyrelse

Det overordnede ansvar for forums aktiviteter, økonomi og organisation varetages af bestyrelsen. Der er valg til bestyrelsen hvert andet år (lige år). Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og to næstformænd. Formandskabet skal omfatte en repræsentant for hhv. myndigheder, erhverv og sundheds-/faglige organisationer.

Bestyrelsen består af:

Medlemskategori 1, Civilsamfundet og andre organisationer

Judith Kyst, direktør i Madkulturen

Medlemskategori 2, Faglige organisationer og selskaber

Kristine Bælum, professionschef i Kost & Ernæringsforbundet

Medlemskategori 3, Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Anja Biltoft-Jensen, gruppeleder og seniorforsker på DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring

Medlemskategori 4, Fødevareproducenternes organisationer

Mette Gammicchia, afdelingsleder Landbrug og Fødevarer

Medlemskategori 5, Kommunale og regionale organisationer

Per Mandrup, leder af Culinary Institute by Vejle Erhverv

Medlemskategori 6, Ministerier og statslige styrelser

Per Christiansen, vicedirektør i Fødevarestyrelsen

Niels Sandø Pedersen, konstitueret enhedschef i Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen

Medlemskategori 7, Organisationerne for detailhandel og udespisning

Signe Frese, CSR-direktør for Coop

Medlemskategori 8, Sundhedsorganisationer og selskaber

Morten Ørsted-Rasmussen, forebyggelseschef i Hjerteforeningen

Medlemskategori 9, Virksomheder

Camilla Blicher Simonsen, marketingdirektør i Arla Danmark

Formandskabet 2018-20:

Formand: Per Christiansen, vicedirektør i Fødevarestyrelsen

Næstformand: Kristine Bælum, professionschef i Kost & Ernæringsforbundet

Næstformand: Mette Gammicchia, afdelingsleder Landbrug og Fødevarer

Sekretariatet

Det nationale forums sekretariat består af Claus Egeris, sekretariatschef og Anne Mette Ravn Nielsen, konsulent.

Sekretariatet er holder til på Slagtehusgade 11, 1. sal 1715 København V.

Sekretariatschefen varetager den daglige ledelse af forum og står for betjening af bestyrelsen. Sekretariatet varetager den daglige drift og koordination af fælles aktiviteter.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet