Ny strategi og identitet på vej

22. januar 2019

Det nationale forum for mad, måltider og sundhed indleder samarbejdet ved at gennemføre en strategi- og identitetsproces. Arbejdet vil ske i regi af bestyrelsen fra januar til april. Medlemsorganisationerne inddrages til forums første årsmøde.

Måltidspartnerskabet overgik den 31. oktober 2018 til det nationale forum for mad, måltider og sundhed. Forummet tæller allerede 17 organisationer, der har samarbejdet om mad, måltider og sundhed i regi af Måltidspartnerskabet (2012-18) samt 11 nye organisationer.

”Vi ser det nationale forum som en helt ny organisation, hvor vi sammen må afsøge et nyt fælles mulighedsrum, fælles interesser og de enkelte medlemmers prioriteter,” siger Claus Egeris, sekretariatschef i forum.

I forum vil vi arbejde for at inspirere og inddrage alle aktører med ansvar og interesse for, hvordan danskerne spiser, i et bredt samarbejde. Ved at forene kræfter og kompetencer samt strategisætte og sammentænke nye og eksisterende indsatser på tværs af sektorer, kan vi skabe ressource-effektive og virksomme indsatser.

“Det nye forum har fået en stor og vigtig opgave og en meget bred bane at spille på,” siger Claus Egeris. “Vi indleder derfor samarbejdet ved at gennemføre en strategi- og identitetsproces for det nationale forum.”

Det bliver bureauet FRIDAY og Søren Skafte Overgaard, der skal bistå vores nye organisation med at sætte retning, prioritere indsatser over en fireårig periode og aftale, hvordan vi helt konkret vil samarbejde om at realisere fælles formål.

Strategi- og identitetsarbejdet vil ske i regi af forums bestyrelse fra januar til april. Alle medlemsorganisationer inddrages i arbejdet på det nationale forums årsmødet i maj måned sådan, at strategien kan godkendes af forums bestyrelse på deres møde i juni. Ud af strategi- og identitetsprocessen kommer også organisationens navn og logo, der herefter vil erstatte Måltidspartnerskabets navn og logo i vores kommunikation og initiativer.

Der er lukket for nye kommentarer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet