Forum for Forbrugermærker og Ansvarlighed

Forum for Forbrugermærker og Ansvarlighed skaber overblik over forskellige kampagner og fremmer dialogen mellem mærkeejere og dagligvarehandlen. Deltagerne har samtidig muligheden for at samarbejde om et fælles kampagneinitiativ.

Måltidspartnerskabets projekt Kampagneårshjulet har kørt fra 2015-17 og har givet erfaringer og et godt grundlag til at fortsætte samarbejdet mellem de førende og forbrugermærker i Danmark. Fra 2018 bliver der tale om et stående netværkssamarbejde, der går under navnet Forum for Forbrugermærker og Ansvarlighed. I det nye samarbejde vil detailhandlen deltage direkte, hvilket blandt andet vil sikre dialogen mellem mærkeejerne og dagligvarehandlen.

Det er overblikket på tværs af mærkningsordninger og deres kampagner, der skaber værdi for dagligvarehandlens indkøbere og planlæggere. Og dermed går deltagelse fra mærkeejerne interessant. Måltidspartnerskabets Sekretariat får bl.a. ansvar for at indhente, koordinere og skabe overblikket over danske ansvarligheds mærker og deres kampagne aktiviteter.

Det er ambitionen at fortsætte det gode netværkssamarbejdet i Forum for Forbrugermærker og Ansvarlighed, herunder at planlægge og afholde 1-3 arrangementer i deltagerkredsen pr. år samt samarbejde om et fælles kampagneinitiativ.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet