Dansk Selskab for Mad og Læring (DSML)

Formål

Selskabets formål er at styrke forskningsbaseret og anvendelsesorienteret vidensdeling og dialog til brug for udviklingen af læringsaktiviteter målrettet udviklingen af vores mad- og måltidskultur og folkesundhed.

Selskabet har til hensigt at opdatere medlemmer med nyeste viden og praksiserfaring.

Netværket ønsker desuden gennem sine aktiviteter at bygge bro mellem:

  • Naturvidenskabelige, Samfundsvidenskabelige og Humanistiske tilgange til ernærings- og måltidsfeltet
  • Forskere, uddannelsesinstitutioner og private/offentlige brugere af viden.

Format for netværksaktiviteter

Som minimum gennemføres 4 årlige ½-dags seminarer (10-15 deltagere) samt en årlig konference. Seminarerne forsøges gennemført forskellige steder i Danmark, med ambition om at gennemføre mindst et seminar uden for hovedstadsområdet årligt. Ved hvert seminar vil der være faglige oplæg og efterfølgende frokost med mulighed for diskussion og netværksaktiviteter. Det følger af seminar-formen at der vil blive afsæt tid til diskussion efter hvert fagligt oplæg. Oplægget afsluttes eventuelt med 1-2 spørgsmål til tilhørerne.

Selskabet regner med løbende at udvikle sine aktiviteter i dialog med medlemmerne.

Organisation

Dansk Selskab for Mad og Læring forankres organisatorisk i forum for mad, måltider og sundhed, der varetager de administrative funktioner, herunder udarbejdelse at et resumé fra hvert møde, der distribueres til alle medlemmer af selskabet.

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af:

Boris Andersen (formand), postdoc. Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Jon Fuglsang, lektor, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Københavns Professionshøjskole

Claus Egeris Nielsen, sekretariatschef, forum for mad, måltider og sundhed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet