Måltidspartnerskabet overgået til

Rådet for sund mad

Ny inspirationsmateriale

Supplement til kostråd til borgere 65+

Madklubber og måltidskompetencer på 15 kollegiekøkkener

Madklub på kollegiet

Ny nordisk platform for videndeling om ældres ernæring

Nordisk seminar om ældres sundhed

Anvendelsesorienteret videndeling og dialog

Dansk Selskab for Mad og Læring

Nyt navn

Efter at have været navneløse siden stiftelsesmødet den 31. oktober 2018 har vi nu fået navnet SPIS SUNDERE DK | Rådet for sund mad.

Læs mere

Indkøbsguide til mennesker med diabetes

Med indkøbsguiden bliver det lidt nemmere og overskueligt at tage et sundere valg. Guiden kan også kan anvendes af sundhedsprofessionelle i rådgivnings- og vejledningssammenhæng.

Læs mere

Kritisk tænkning

Med Kritisk tænkning ønsker Måltidspartnerskabet at have mere fokus på den stigende skepsis og forvirring hos danskerne i forhold til mad og sundhed på sociale, digitale og i trykte medier.

Læs mere

Nyt måltidskodeks for Godhavns børn og voksne

Godhavns nye måltidskodeks beskriver, hvordan mad og måltider tænkes ind i hverdagen og behandlingsarbejdet på Godhavn. Kodekset er resultatet af projektet Godhavn 360 grader, som er et samarbejde mellem Måltidspartnerskabet, Godhavn, Meyers Madhus og Kost og Ernæringsforbundet.

Læs mere her

Klogere sammen

I Kommunikationsforum for Måltider og Sundhed diskuteres hvordan vi bedst muligt kommunikerer om mad, måltider og sundhed til den danske befolkning. Vi mødes på tværs af organisationer om fælles kommunikationsfaglige emner og erfaringer.

Kommunikationsforum

Mad som læring

I Dansk Selskab for Mad og Læring mødes forskere, organisationer, praktikere og studerende på tværs af videnskabelige tilgange og arbejdsområder. Hvert møde behandler et emne, der relaterer sig til mad og læring, og består af både oplæg og diskussion.

Selskab

Mærk forskellen

Forum for Forbrugermærker og Ansvarlighed skaber overblik over forskellige kampagner og fremmer dialogen mellem mærkeejere og dagligvarehandlen. Deltagerne har samtidig muligheden for at samarbejde om fælles kampagneinitiativer.

Forum

Publikationer

Få et overblik over alle publikationer udgivet af og for Måltidspartnerskabet. Find fx:

Måltidskodeks for Godhavn

Dialogværktøjet Appetit på måltidet

Madleg 2. udgave

Markedsanalyse om grøntsager 2017

Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation

Måltidspartnerskabets handlingsplan 2016-19

Madleg – Inspiration til dagsinstitutioner

Find alle publikationer her

Involvering i mad og egne måltider øger livskvaliteten hos ældre i egen bolig

Det er populært at sige, at mad kan mere end at mætte. Udsagnet er endnu en gang blevet understreget af et projektsamarbejde mellem Måltidspartnerskabet og Odense Kommune, hvor hjemmeboende ældre oplevede højere livskvalitet, når de blev inddraget i mad- og måltidspraksis.

Læs mere her

For studerende

Skal du i gang med en projektopgave, bachelorprojekt eller speciale? Måltidspartnerskabet samarbejder gerne med studerende om projekter med fokus på måltider, sundhed og mennesker.

Læs mere

I måltidspartnerskabet har vi de seneste fem år haft let adgang til samarbejdspartnere på tværs af sektorer.

Og så er det vigtigt for os at samarbejde med andre troværdige partnere.

Morten Ørsted-Rasmussen,
Forebyggelseschef, Hjerteforeningen.

Læs om fordele ved at blive partner

Bliv en del af Rådet for sund mad

Rådet for sund mad tæller i dag 30 organisationer, og vi vil gerne være flere. Bliv del af et stærkt netværk og deltag i en koordineret indsats for at gøre det nemt at spise sundere i Danmark.

Læs mere

Nyhedsoverblik

Måltidspartnerskabet holder øje med mediernes historier om måltider og sundhed. En gang om måneden bringer vi et overblik over nogle af de historier, der har vakt vores interesse.

Se seneste her

Handlingsplan 2016-19

Måltidspartnerskabet vil over den næste treårige periode samarbejde om at højne mad- og måltidskompetencerne for den næste generation.

Læs strategien

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet