Projekt

Netværk til fremme af mad, måltider, sundhed og trivsel

Netværket skaber et rum, hvor ny viden kan deles og diskuteres. Formålet er at skabe anvendelsesorienteret vidensdeling og dialog til brug for udvikling af mad- og måltidskultur og folkesundhed i Danmark.

Med Netværk til fremme af Mad, Måltider, Sundhed og Trivsel (MMST-netværket) ønsker Måltidspartnerskabet at udvikle åbne netværksaktiviteter. Aktiviteterne skal skabe muligheder for anvendelsesorienteret videndeling og dialog til brug for udvikling af mad- og måltidskultur og folkesundhed i Danmark.

I MMST-netværket afholdes der årligt to-fire netværksarrangementer. Ved seminarerne vil der være faglige oplæg, diskussion og networking. Udover at skabe videndeling og åbne dialogen mellem netværkspartnerne er formålet med netværket også at bygge bro mellem: 1) de forskellige naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske tilgange til ernærings- og måltidsfeltet og 2) forskere, uddannelsesinstitutioner, studerende og private/offentlige brugere af viden inden for området. Netværket skaber således et særligt miljø, hvor aktører fra forskellige arenaer mødes og har mulighed for både at motivere og udfordre hinandens arbejde og forskning. Dermed bliver en stor mængde viden samlet og netværket kan bidrage til en positiv udvikling i fremtidige projekter, der fokuserer på mad- og måltidskultur og folkesundhed i Danmark.

I MMST-netværket skabes der er et samarbejdsrum for videndeling og videnudvikling. Internt i netværket deles og skabes ny viden, der efterfølgende kan videreformidles bredt ud til Måltidspartnerskabets medlemmer. MMST-netværket harmonerer derfor med Måltidspartnerskabets mål om at prioritere projekter, der bringer eksisterende viden i spil. Samtidig knyttes et kompetent, relevant og bredt forskernetværk til Måltidspartnerskabet.

Fakta

Tidsplan

April, 2017 - marts, 2018

Partnere

Aalborg Universitet

Professionshøjskolen Metropol

Financiering

10.000 DKK

Kontakt

Anne Mette Ravn Nielsen

Måltidspartnerskabet

amnielsen@hjerteforeningen.dk // 28 95 71 72

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet