Projekt

Forum for Måltids- og Sundhedskommunikation

I forummet arbejdes der for at styrke kommunikationen om mad, måltider og sundhed. Deltagerne videndeler erfaringer med kommunikation til børn, unge og deres professionelle voksne.

Måltidspartnerskabet vil med Forum for Måltids- og Sundhedskommunikation skabe et samarbejdsrum, hvor deltagerne kan videndele erfaringer med kommunikation om mad, måltider og sundhed. Udover at samle en række personer, der arbejder med denne målgruppe, skal projektet styrke deltagernes fremadrettede kommunikation, formidling og undervisning om måltider og sundhed i Danmark. Forummet kan således arbejde for at ensrette kommunikationen, så den kan nå stærkere ud.

Forummet vil afholde ca. seks møder om året af et par timers varighed. Til møderne inviteres både forummets nuværende deltagere, resten af Måltidspartnerskabets partnere samt eksterne organisationer og kommunikationsspecialister. Møderne vil typisk afholdes som gå-hjem- eller morgenmøder.

Forummets deltagere bidrager på skift til projektgruppens planlægning og afholdelse af de enkelte møder.

Målet er, at forummet på denne måde bidrager til at udvide mødedeltagernes kendskab til, hvordan de bedst muligt kommunikerer om mad, måltider og sundhed til den danske befolkning.

Ved at fokusere på deltagernes viden og erfaringer inden for området, harmonerer forummets aktiviteter med Måltidspartnerskabets mål om at prioritere projekter, der bringer eksisterende viden i spil.

Baggrunden for oprettelsen af forummet er, at mange af Måltidspartnerskabets nuværende partnere har udviklet selvstændig kommunikation på måltidsområdet. Med Forum for Måltidskommunikation kan en bredere kreds af interessenter understøtte, at kommunikation om måltider og sundhed deles, koordineres nationalt og bringes yderligere i spil. For at forebygge at Danmark en gang i fremtiden kommer til at stå med en befolkning af madanalfabeter, arbejdes der på alle områder for at styrke kommunikationen om mad, måltider og sundhed. Det være sig alt fra kost og ernæring ift. sundhed og bl.a. overvægt til styrkelsen af interessen for råvarer og interessen for selv at tilberede mad.

Fakta

Tidsplan

April, 2017 - marts, 2018

Partnere

Komiteen for Sundhedsoplysning (projektejer)
Arla Foods
Børnehjælpsdagen
Coop
Foreningen af Kliniske Diætister
Fødevarestyrelsen
Komiteen for Sundhedsoplysning
Kost & Ernæringsforbundet
Landbrug og Fødevarer

Financiering

Bevilget 50.000 kr

Kontakt

Martha Monrad Hansen (projektleder)
Komiteen for Sundhedsoplysning
e-mail: mmh@sundkom.dk, telefon 26 25 33 89

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet