Projekt

Appetit på Måltidet

Appetit på Måltidet er et 2-årigt projekt om udvikling af et nyt inspirationsmateriale til landets kommuner om rehabiliterende indsatser i forhold til hjemmeboende ældres mad og måltider.

Projektets formål er at undersøge og afprøve, hvilken effekt det har på ældre borgere, at de involveres i indsatser og aktiviteter omkring maden og måltiderne. Projektet har fokus på hjemmeboende ældre der er kommunalt visiteret til madservice og/eller hjælp til mad og måltider fra hjemmeplejen. Målet er at forbedre de ældre borgeres livskvalitet, funktionsevne og livsmestring.

For hjemmeboende ældre borgere (65+ år), er der en række udfordringer når det drejer sig om hvad man spiser, med hvem og hvornår, og om ældre borgere kan være deres egen herre når der skal laves mad til dagens måltider. En høj andel af ældre borgere i hjemmeplejen er undervægtige, og konsekvensen heraf er bl.a. nedsat livskvalitet, nedsat funktionsevne, dårlig livsmestring samt et øget behov for hjælp til almindelige dagligdags aktiviteter. I forlængelse heraf savner nogle ældre borgere fællesskabet om måltidet, og det kan også have betydningen for lysten til at spise. Indsatsområdet omhandler kommunalt involvering og aktiviteter til madservice og/eller er visiteret til hjælp til mad og måltider fra hjemmeplejen.

Projektets succeskriterier består i at der gennemføres afprøvning af indsatser og aktiviteter, som kan bruges til at involvere ældre hjemmeboende omkring mad og måltider og dermed bedre de ældres livskvalitet, funktionsevne og livsmestring. Der udvikles tillige et undervisningsforløb til det kommunale personale, med henblik på at øge deres kompetencer ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til at hjælpe hjemmeboende borgere i mestring af mad og måltider.

Projektets formål harmonerer med Måltidspartnerskabets (MPS) arbejde i forhold til at øge de ældres kompetencer gennem mestring og aktiviteter omkring mad og måltider samt sikre en forbedret måltidsoplevelse og mere livskvalitet gennem måltidet.

Projektet inddeles i 6 faser:

FASE 1 planlægning

FASE 2 udvikling af indsatser og aktiviteter til ældre borgere, der involveres i mad og måltider, og at samle disse i et udkast til inspirationskatalog.

FASE 3 uddannelse af personale

FASE 4 afprøvning i Odense Kommune

FASE 5 afprøvning i flere kommuner

FASE 6 afslutning

Fakta

Tidsplan

September, 2016 - marts, 2018

Partnere

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Måltidspartnerskabet (MPS) og Odense Kommune. Projektarbejdet bliver delt mellem Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD), Odense Kommune og Professionshøjskolen Metropol. Den økonomiske administration og projektledelsen ligger hos FaKD.

Følgende partnerne indgår i projektet:

Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)
Professionshøjskolen Metropol
Fødevarestyrelsen (FVST)
Sundhedsstyrelsen (SST)
Kost- og Ernæringsforbundet (K&E)

Financiering

Samlede budget 911.378 DKK

I samarbejde med

Odense Kommunes ældre- og handicapforvaltning

Kontakt

Mette Merlin Husted (Foreningen af Kliniske Diætister),
e-mail: mmh@diaetist.dk, telefon: 60 61 43 02

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Partnere i Måltidspartnerskabet